งาน หางาน สมัครงาน
หัวหน้าส่วนงานเขียนแบบ (PE)
ด่วนมาก!
Songkla Canning Public Co., Ltd.
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดูแล รับผิดชอบและควบคุมงานเขียนแบบเครื่องจักร ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องจักรเพื่อสนับสนุน ไลน์การผลิตให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนฝึกอบรมดูแลและควบคุม ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานภายในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านความปลอดภัยด้านอาหาร, คุณภาพ, ความเป็นแท้และถูกต้องตามกฏหมาย
คุณสมบัติ

1.การศึกษาระดับ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านงานออกแบบและงานซ่อมสร้างเครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และใช้ โปรแกรม Auto Cad, 3D ,Solid work ได้เป็นอย่างดี

4.มีความเป็นผู้นำ รู้จักการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

5.มีความรู้ด้าน ISO 9001, HACCP, GMP และมาตรฐานอื่น

 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ :
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
เกี่ยวกับบริษัท
         ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2524  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6  ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลไปยังต่างประเทศ   ประกอบด้วยกุ้งกระป๋อง   ปูกระป๋อง และหอยกระป๋อง  ปี 2537  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  180  ล้านบาท ใช้ชื่อเป็น  บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด ( มหาชน )    ปัจจุบัน เพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น  360  ล้านบาท  มีสายการผลิตสินค้า คือ ปลาทูน่า อาหารทะเล และอาหารสัตว์เลี้ยงในบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ  

ที่อยู่ : 333 หมู่ที่ 2 ถนน กาญจนวนิช ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074-300-700-8
โทรสาร : 0-7444-7101, 0-743-4009
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน Songkla Canning Public Co., Ltd.
คีย์เวิร์ด : เขียนแบบ , Draftsman