งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
Sales Representative
บริษัท เมก้าเซลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บรรลุเป้าหมายการขาย
 • ขยายและพัฒนาตลาดในไทย
 • เยี่ยมชมลูกค้าใหม่
 • นำเสนอขายให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า
 • ส่งเสริมความเข้าใจของลูกค้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ขายและแนะนำข้อมูลด้านเทคนิคที่จำเป็นแก่ลูกค้าเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์
 • ประสานงานด้านการขายร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการตลาด
 • จัดทำใบเสนอราคา รวมถึงติดตามงานปิดการขาย
 • เจรจาต่อรองสัญญากับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 • จัดทำสัญญาการขายให้กับลูกค้าสำหรับสั่งซื้อสินค้า
 • ออกใบแจ้งหนี้/ใบส่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับคลังสินค้าเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
 • จัดทำรายงานรายสัปดาห์และรายเดือน
คุณสมบัติ
 • อนุปริญญาหรือปริญญาตรี ด้านเครื่องยนต์(รถยนต์) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตามงานขาย 0-3 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะและความเข้าใจในกระบวนการขาย
 • มีความขยัน ความรับผิดชอบ กระตือรือร้อน มุ่งมั่นและตั้งใจจริงในงานขายและบริการ
 • มีความสามารถในการใช้งาน Microsoft Word, Excel และ Outlook
 • มีทักษะการนำเสนอที่ดีรวมถึงการสื่อสารเจรจาต่อรอง ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 • มีไหวพริบและทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ดี
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีใบขับขี่ หากมีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ :
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : วิศวกรรมพลังงาน
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : วิศวกรรมเคมี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับบริษัท


We are an aggressive company in the Automotive battery field looking to continually expand our presence around the world and looking for qualified and self-motivated candidates to join our company and growth.
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 65/156-157 19th Floor, Chamnan Phenjati Building, Rama 9 Road, Huaykwang, Huaykwang, Bangkok 10320
โทรศัพท์ : 0-2643-9865-70
โทรสาร : 0-2643-1583
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เมก้าเซลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด