งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
หัวหน้าผลัดยานพาหนะ โรงงานนครสวรรค์
Logistics shift supervisor
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผน ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานแผนกโลจิสติกส์
2. การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
3. การวางแผนซ่อมบำรุง และดูแลรัษา การปรับปรุงสภาพรถยนต์ประเภทต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน
คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 21-45 ปี 

2. พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร

3. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ อย่างน้อย 2 ปี

5. มีประสบการณ์ด้านการวางแผน การควบคุมดูแล การบริหารจัดการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงและดูแลรักษารถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป และสามารถขับรถ 6-10 ล้อได้

7. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

8. สามารถทำงานเป็นผลัดได้
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ :
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ช่างยนต์
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจน้ำอัดลมเมื่อปี 2496 และมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานอุตสาหกรรมน้ำอัดลมในประเทศไทยมากว่า 6 ทศวรรษ ตลอดจนเป็นตำนานผู้สร้างแบรนด์ระดับโลกให้ครองความเป็นผู้นำในตลาดเมืองไทย นอกจากนี้ เสริมสุขได้ขยายธุรกิจสู่การผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มไม่อัดลมชั้นนำมากมาย อาทิ น้ำดื่มคริสตัล เครื่องดื่มเกลือแร่ และชาพร้อมดื่มโออิชิ และก้าวเป็นบริษัทเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ครบวงจรรายแรกของประเทศ
ต่อมาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด ได้เข้ามาถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ และผนึกรวมเป็น 1 ใน 5 บริษัทหลักในกลุ่มบริษัทไทยเบฟในปี 2555 จากนั้นเสริมสุขจึงได้มีการเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในปีเดียวกัน ปัจจุบัน เสริมสุขดำเนินการผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มน้ำอัดลม เป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ กลุ่มน้ำดื่ม กลุ่มเครื่องดื่มไม่อัดลม และกลุ่มการจัดจำหน่าย
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพิทักษ์ ปันทะรส
ที่อยู่ : 72 ม. 1 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 06-3218-9836
โฮมเพจ : http://www.sermsukplc.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
คีย์เวิร์ด : หัวหน้าผลัดยานพาหนะ , หัวหน้าผลัดโลจิสติกส์โรงงาน