งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
Programmer/Sr. Programmer (PHP, PL/SQL)
โปรแกรมเมอร์/ โปรแกรมเมอร์อาวุโส
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ออกแบบ พัฒนา อิมพลีเมนต์ ทดสอบ และซัพพอร์ตแอพพลิเคชั่น

• เตรียมเอกสารด้านเทคนิคตามความจำเป็นที่ต้องใช้ เช่น ข้อกำหนดของโปรแกรม สคริปต์สำหรับยูนิตเทส เป็นต้น


คุณสมบัติ

• ชายหรือหญิงอายุระหว่าง 22-26 ปี

• ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือใกล้เคียง

• ทำงานเป็นทีมได้ดีและเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

• ทำงานเชิงรุก สร้างแรงบันดาลใจได้ด้วยตนเอง คิดเป็นระบบ เรียนรู้ได้เร็ว ยินดีที่จะมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม

• มีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบที่ดี

• มีทักษะที่ดีในการสื่อสารทั้งการใช้ภาษาไทยและการใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการอ่านและการเขียน

• มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ PHP, PL/SQL เป็นต้น

• มีประสบการณ์ในการใช้คำสั่ง SQL และการใช้ Relational Database เช่น Oracle, MySQL เป็นต้น

• มีความรู้ในคอนเซปต์ของการออกแบบ Object Oriented


 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ :
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท
CS Loxinfo, the largest Internet service provider in Thailand, is committed to provide top-quality products and services to facilitate your complete online experiences. We offer a comprehensive range of products to seamlessly fulfill the unique residence, education, and business needs. The high-performing networks of both the satellite and fiber-optic systems support fast access and reliable connectivity across Thailand.
สวัสดิการ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

บริษัทจัดสวัสดิการและจัดกิจกรรมภายในสำหรับพนักงานทุกระดับ สอดคล้องกับลักษณะงานและสถานภาพทางสังคม และส่งเสริมสถาบันครอบครัว

• ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ, ประกันเดินทางต่างประเทศ
• ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
• เงินช่วยเหลือกรณีสมรส, กรณีฌาปนกิจสงเคราะห์
• เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ
• เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรืยนบุตร
• เงินช่วยเหลือค่าเดินทางกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
• เงินช่วยเหลือค่าที่จอดรถ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การคงเงินกรณีเกษียณอายุ
• สหกรณ์ออมทรัพย์ และสัวสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
• ของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่มีอายุการทำงานนาน
• เครื่องแต่งกายประจำปี
• ส่วนลดสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท
• จัดให้มีโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
• ประกันสุขภาพ
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องพยาบาล

Welfare and Benefits

We provide benefits and internal activities are appropriate for all levels of employees, in accordance to their works and social stats, also with family institute.

• Life and accident insurance, oversea travel insurance
• Social security found, workmen’s compensation found
• Marriage allowance, funeral allowance
• Disaster recovery allowance
• Scholarships for employee’s children
• Travel allowance for working outside
• Parking fee support
• Provident fund, retirement benefits
• Saving and credit cooperative, emergency loans
• Long service years award
• Uniform
• Discount rate for companies’ products
• Arranging health-related projects and activities
• health insurance
• annual check-up
• medical rooms
ที่อยู่ : 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2263-8000
โทรสาร : 0-2263-8002
โฮมเพจ : http://www.csloxinfo.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
คีย์เวิร์ด : PHP , PL/SQL , Oracle , MySQL , Computer Sciences