งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี
Accounting Trainee
ด่วนมาก!
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบเอกสาร SO เพื่อทำการออกใบแจ้งหนี้ค่าสินค้า และค่าบริการให้กับลูกค้า
- ทำการออกใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการให้กับลูกค้า
- ตรวจสอบยอดใบแจ้งหนี้คงค้าง (Outstanding)
- ทำรายงานหักภาษี ณ ที่จ่ายพร้อมยื่นแบบต่อกรมสรรพากรตามกำหนดเวลา
- ทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) พร้อมยื่นแบบต่อกรมสรรพากรตามกำหนดเวลา
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ลุล่วงไปด้วยดี
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้
คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน25ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีบริหาร สาขาบัญชี สาขาบัญชี และการเงิน 

- รับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

- มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์

- มีวินัย ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

- สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา (TimeLine) และทำงานอย่าง Proactive

- มีการวางแผนงาน และการตัดสินใจที่ดี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะในการสื่อสารการถ่ายทอดได้อย่างดี

- มีความซื่อสัตย์ และเก็บรักษาความลับได้ดี

- มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ :
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
สาขา : การบัญชี
คณะ : การเงิน
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
เกี่ยวกับบริษัท
ไอเน็ตผู้ให้บริการ ICT Infrastructure as a Service Provider

จากประสบการณ์การให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นมายาวนาน ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาแนวทางการให้บริการเป็น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Infrastructure as a Service Provider) เพื่อมุ่งมั่นคิดค้น พัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการและแอพลิเคชั่นส์ต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบโครงข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง
"เราใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ"
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าโทรศัพท์
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณณัฐสุภา ชยาธารรักษ์
ที่อยู่ : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 065 929 6302
โทรสาร : 0-2257-7008
โฮมเพจ : http://www.inet.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
คีย์เวิร์ด : งานบัญชี , Accounting