งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์
Phone Collector
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ติดต่อประสานงานลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายค้างชำระ
• ให้คำแนะนำ และข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน รวมถึงขั้นตอนการปิดบัญชีแก่ลูกค้า
• ติดตามทวงถาม เพื่อให้เกิดการชำระหนี้
• เจรจาลูกค้ากรณีมีข้อร้องเรียนและประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
 • ? วุฒิปวช. ปวส. และ วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ? มีทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์ , มีทักษะการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวใจ
 • ? มีไหวพริบ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • ? สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • ? หากมีประสบการณ์ Call Center, Telesales, หรืองานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ? ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

?

งานดีพร้อมผลตอบแทนที่ดี

 • พนักงานประจำ มีเงินเดือนประจำตำแหน่งและรายได้เพิ่มตามผลงาน
 • ? การฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 0 ปี
สถานที่ :
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
At TMBThanachart Bank (ttb), our mission is to help Thai people achieve better financial well-being as it is the foundation for reaching one's financial freedom and life’s goals. We are committed to making REAL change by shifting banking paradigm through combined expertise and core strengths of both banks.

Our successful merger makes us the 6th largest commercial bank in Thailand with more than 10 million customers who now have access to more comprehensive financial product and service offerings and even better customers experience through more online and offline channels coverage nationwide. We do our best to offer best financial solutions and provide superior customer experience, create sustainable growth for our shareholders and ensure good corporate governance as well as good corporate citizenship. We constantly design employees’ experiences via international and dynamic environment where all opinions matter and great performances counts. We always encourage our employees unleash their potentials by taking new initiatives to deliver best customer experiences. We look for candidate who believe in integrity, portrait challenge status quo attitude, work agile, show respect towards others, and value high quality on execution. TMBThanachart Bank (ttb), where you can BE YOUR BEST

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources – Talent Acquisition
ที่อยู่ : TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 2nd Fl., Tower B , 3000 Phahonyothin Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.ttbbank.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
คีย์เวิร์ด : เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ , เร่งรัดหนี้ , collection , collector , เร่งรัดหนี้สิน , ทวงหนี้ , ติดตามหนี้สิน , ติดตามทวงหนี้ , ติดตามหนี้ , แจ้งยอดค้างชำระ