งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
Software tester
ด่วนมาก!
บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ

? Review and analyze system specifications

? Collaborate with QA Engineers to develop effective strategies and test plans

? Execute test cases (manual or automated) and analyze results

? Evaluate product code according to specifications

? Create logs to document testing phases and defects

? Report bugs and errors to development teams

? Help troubleshoot issues

? Conduct post-release/ post-implementation testing

? Work with cross-functional teams to ensure quality throughout the software development lifecycle

คุณสมบัติ

● BSc/BA in Computer Science, Engineering or a related field

● 1 years of experience as a Software Tester or similar role

● Experience in project management and QA methodology is a plus

● Familiarity with Agile frameworks and regression testing is a plus

● Ability to document and troubleshoot errors

● Working knowledge of test management software and SQL

● Excellent communication skills

● Attention to detail

● Analytical mind and problem-solving aptitude

● Strong organizational skills

 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ :
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะ : สถิติประยุกต์
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท
Freewill Solutions Co. Ltd. is a leading software developer and professional services provider. Established in 1991, the company has built an extensive portfolio of in-house developed software systems, becoming a dominant market leader in the provision of solutions to the securities brokerage industry both locally and regionally with, additionally, a distinctive position in the provision of total solutions to the non-life insurance and business sectors. We offer our clients technology and business solutions to improve our clients’ business and to help them to be more competitive in the market. We implement the know-how to improve business performance of companies operating in Thailand and the region by implementing world class and leading edge technologies, concepts and practices. We are uniquely positioned to address both, the technical and people issues associated with implementing new technologies. This enables us to offer our clients integrated end-to-end business solutions.

Freewill Solutions covers a wide range of products and services to help drive business value in local and international companies. Customer offerings are divided into the following three groups:
Securities Solutions: With over 10 years experience in the securities industry, Freewill Solutions provides Securities Management Application Real Time Technology (SMART) solutions to local and international securities companies. With over 70% market share of Thai brokerage firms, Freewill Solutions provides front and back office applications to increase efficiency, cut costs, and increase customer satisfaction for clients.
Business and Technology Consulting Services: This business unit provides multiple services to large Thai and International companies including business consulting, technology consulting, systems deployment, systems integration focusing on SAP, PeopleSoft and Mobile Technologies. Freewill Solutions’ IT systems and services add value to our clients’ businesses and give them an edge over competitors by increasing their efficiency, making known the areas to improve, and allowing the company to respond quickly to changes in the market.
Insurance Solutions: Freewill Solutions provides state of the art end-to-end solution technologies covering all core insurance processes allowing our clients to cut costs while increasing efficiency, improve customer satisfaction, and create channels to the market. 
With a team of over 80 consultants and more than 200 software developers, Freewill Solutions has further expanded our expertise into various industries such as manufacturing, retail, consumer goods, and telecommunications.
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 1168/86-88 Lumpini Tower, 29th Floor, Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2034-4299
โทรสาร : 0-2679-8988
โฮมเพจ : http://www.freewillsolutions.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด
คีย์เวิร์ด : software testing , project implement , IT , SQL , computer , ไอที , คอมพิวเตอร์ , Software Implementer , software , ซอฟท์แวร์ , tester