งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
Inventory Supervisor
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กำหนดแผนกลยุทธ์ฝ่ายคลังสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
2. วางแผนการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ทดแทนการทำงานด้วยมือ ปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อที่รองรับงานในอนาคตที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน
3. กำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค้าที่สุด
4. จัดทำและควบคุม Budget ให้เป็นไปตามที่ประมาณการไว้
5. จัดทำและตรวจสอบ BALANCE เพื่อสรุปยอดจำนวนสินค้าคงเหลือในสต๊อกเพื่อส่งในแผนกบัญชี
6. ตรวจสอบการคีย์เอกสารใบรับ-ใบเบิก ในระบบ Axapta Program
คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป 

3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Excel, Work, Power Point

(ถ้ามี) ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน

4. มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี

5. มีทักษะการสื่อสารและการบริหารงาน

 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ :
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและส่งออกจิวเวลรี่ ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และได้รับการส่งเสริมจาก BOI ดำเนินธุรกิจมากกว่า 15 ปี ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 3,000 คน กำลังขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงาน ที่มีความกระตือรือร้น ความสามารถจำนวนหลายอัตราดังนี้

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • การแข่งขันกีฬาประจำปี
 • การแจกของขวัญวันเกิด ของขวัญปีใหม่
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ห้องพยาบาล
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ : 84/4 หมู่ 7 เพชรเกษม 122 ตำบล้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02-4207440 ต่อ 1317,1318
โทรสาร : 02-4207445
โฮมเพจ : http://www.regal-jewelry.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
คีย์เวิร์ด : วางแผน , การวางกลยุทธ์ , บริหารงาน