งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
Electrical Engineer (Phrapradaeng Factory)
วิศวกรไฟฟ้ากำลัง (โรงงานพระประแดง)
บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. Machine trouble shooting

2. Maintain, Analyze of electrical power equipments

3. Take part in the Improvement Project

4. Electrical Engineering design

5. Preventive maintenance power transformer, motor and electrical high, medium, low voltage system


ความรับผิดชอบ

1. แก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครื่องจักร

2. ดูแลรักษา วิเคราะห์ อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง

3. รับผิดชอบในโครงการปรับปรุงต่างๆของบริษัท

4. ออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า

5. จัดทำและควบคุมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของ Power transformer, motor electrical high, medium, low voltage system

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree in Electrical Engineering with age 25-35 years up

2. 3-10 years’ experience in maintenance high, medium, low voltage system (Have experience in Chemicals or Petrochemical Plant is an advantage)

3. Good command of English (Toeic Score) will be advantage

4. Good computer skill in MS Office and its applications (AUTOCAD)

5. Ability to work in Samutprakarn Province


Note: Company will consider the candidate who apply and attach with full resume (word or pdf) and transcript and have qualifications meet the above mentioned qualification.  


If you are interested, please apply directly and attached with the following documents

1. Full Resume

2. Full Transcript

3. ID Card

4. Housing Registration

5. TOEIC Score (if any)

6. Military Certificate (if any)

7. Training Certificates (if any)


คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีอายุ 25-35 ปี

2. มีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้ากำลังสูง กลาง ต่ำ 3-12 ปี (มีประสบการณ์ด้านเคมีภัณฑ์หรือโรงงานปิโตรเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

3. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ผลคะแนน Toeic) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์  MS Office และโปรแกรมประยุกต์ (AUTOCAD)

5. สามารถปฏิบัติงานใจังหวัดสมุทรปราการ


หมายเหตุ บริษัทฯ จะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมแนบเรซูเม่ และใบแสดงผลการเรียน และมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งเอกสารตามที่ระบุด้านล่างนี้

1. เรซูเม่ (ล่าสุด)

2. ประวัติการศึกษา

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. ผลคะแนน TOEIC (ถ้ามี)

6. เอกสารทางการทหาร (ถ้ามี)

7. เอกสารการอบรม (ถ้ามี)
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ :
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
AGC Chemicals (Thailand) Co., Ltd.  is a leading company of Chlor-Alkali chemical manufacturer in Thailand. The company was established in 1964 and its mother company is AGC Inc. Japan. We were granted promotional privileges by the Board of Investment (BOl) and supplies the basic chemicals of finest quality complying with international standard to other industries and the ASEAN region. We immediately require the following suitably qualified candidates to strengthen our team in daily operations and future planning.
สวัสดิการ
  • Free shuttle bus
  • Gratuity
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 944 Mitrtown Office Tower, 14th Floor Rama 4 Road, Wangmai Sub-District, Pathumwan District, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2092-6499 ต่อ 306
โทรสาร : 0-2092-6455
โฮมเพจ : http://www.agc.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
คีย์เวิร์ด : Electrical Engineer , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้ากำลัง , Electrical Power Engineer , toeic , ภาษาอังกฤษ , English , English Language , ไฟฟ้า , อิเลคทรอนิกส์ , Electronics , ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ , อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า , ซ่อมบำรุง , ซ่อมบำรุงทั่วไป , Maintenance , Electrical , อิเลคทรอนิคส์ , ไฟฟ้ากำลัง , ระบบไฟฟ้า , ติดตั้งไฟฟ้า , Electrical Power , วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง , Electrical Support , Autocad , คำนวณทางวิศวกรรม , ติดตั้งระบบไฟฟ้า , เทคนิคไฟฟ้า , ซ่อมบำรุงไฟฟ้า , ซ่อมเครื่องจักร , ซ่อมบำรุงรักษา , บำรุงรักษา , ควบคุมเครื่องจักร , เครื่องจักร , ซ่อมแซมและแก้ไข , ระบบอัตโนมัติ , Automation , Electric , เครื่องกำเนิดไฟฟ้า , ดูแลอาคาร , Building , เครื่องจักรกล , อุปกรณ์ไฟฟ้า , ไฟฟ้าอุตสาหกรรม , เครื่องสำรองไฟฟ้า , Electrical Maintenance , Automotive