งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
Process Engineer
Process Engineer
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาพัฒนาขั้นตอนการผลิต

2.วางแผนการทดลองในขั้นตอนการผลิต

3.ออกแบบ และพัฒนากระบวนการผลิต

4. จัดทำ ติดตาม ทำการทดลอง และสรุปการดำเนินโครงการ

5. ช่วยเหลือ ตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุและการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาในกระบวนการผลิต

6.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี

7.สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง ถ้าเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารจะพิจรณาเป็นนพิเศษ

2.อายุตั้ง แต่ 22 ปีขึ้นไป

3. จบ วิศวอุตสาหการ / วิศวเคมี

4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง

5. ไม่สูบบุหรี่

6.สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

7.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

8. มีความขยัน อดทนต่อแรงกดดัน

9.สามารถทำงานเป็นกะได้


 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 1 ปี
สถานที่ :
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อุตสาหการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไลอ้อน ( ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคชั้นนำ อาทิ ผงซักฟอกเปา น้ำยาล้างจาน ไลปอน-เอฟ น้ำยาปรับผ้านุ่ม ซักผ้า ไฮคลาส เอสเซ้นซ์   แชมพูคิวลีน สบู่เหลวโชกุบุสซึ แปรงสีฟันซิสเท็มมา ต้องการรับผู้ร่วมงานที่มีความกระตือรือร้น และพร้อมพัฒนาตนเอง ในตำแหน่ง ดังนี้

สวัสดิการ
ค่าเข้ากะ กะบ่าย กะดึก * รถรับส่งพนักงาน * กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ * ประกันชีวิตและ อุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือครอบครัว *ตรวจสุขภาพประจำปี* ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน * สหกรณ์ออมทรัพย์ * ค่ารักษาทันตกรรม * ผลิตภัณฑ์ประจำเดือน * เงินทำขวัญบุตร เงินช่วยเหลือ บ้านน้ำท่วม บ้านไฟไหม้ - ทุนการศึกษาบุตรธิดา เป็นต้น
ชื่อผู้ติดต่อ : รัตนา โคกศิริ
ที่อยู่ : 602 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-763080 -99 เบอร์ต่อ 512 / 845
โทรสาร : 0-2294-4365
โฮมเพจ : http://www.lion.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด