งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT Consultant
ด่วนมาก!
บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำปรึกษา และออกแบบเกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

- ให้คำปรึกษาด้านการควบคุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ทั้งด้านนโยบาย

กระบวนการจัดการ ระบบเครือข่ายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

- ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

- ออกแบบผังกระบวนการ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอื่นๆ เช่น ISO27001 : 2013, NIST etc.

- อบรมและติดตามการนำกระบวนการมาประยุกต์ใช้ พร้อมให้คำแนะนำอย่างเป็นระบบ

- ตรวจสอบและทดสอบระบบสารสนเทศและมาตรการควบคุมภายใน

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

กฏหมาย ทรัพยากรบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษา หรือวางระบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้ด้านพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม การจัดการระบบเครือข่าย การจัดการระบบปฏิบัติการ

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Visio ได้เป็นอย่างดี

- รักงานบริการ ชอบแก้ไขปัญหา และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

- หากมีใบรับรองประกาศนียบัตร CISSP, CISM, CSSLP, ISO/IEC 27001, CISA, OPST, CEH หรือมีประสบการณ์ด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือมีความรู้เกี่ยวกับข้องมาตรฐาน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ :
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คือ บริษัทผู้ให้บริการทางด้านไอทีซีเคียวริตี้แบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่บริการให้คำปรึกษาทางด้านซีเคียวริตี้ (Information Security) การประเมินความเสี่ยงทางด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยี การออกแบบระบบ การติดตั้งบริหารโครงการ รวมทั้งบริการหลังการขาย การเทรนการใช้งานและดูแลระบบให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ เราจึงต้องการทีมงานที่มีความพร้อม

ทั้งคุณภาพและมาตรฐานของงานบริการด้าน Security Network และ Information Security และเรามุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน และได้แสดงศักยภาพในตนอย่างเต็มที่ 


สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Mon
ที่อยู่ : BizTown Latphrao, 2521/7 Latphrao Road, Khlong Chaokhun Sing, Wangthonglang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 02-530-2062-4 , 064-148-6169
โทรสาร : 0-2530-2177
โฮมเพจ : https://ragnar.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คีย์เวิร์ด : it Security , Information Security , วางระบบ , CISSP , CISM , CSSLP , ISO , IEC 27001 , CISA , OPST , CEH , พัฒนาโปรแกรม , ระบบเครือข่าย , ระบบปฏิบัติการ , ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ , Computer Network Security