งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
Sr. Hardware Engineer
Sr. Hardware Engineer
บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
,
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ออกแบบวงจร.ฮาร์ดแวร์,ไมโครโปรเซสเซอร์ต่าง ๆ เช่น ARM,PLC, MCS51
คุณสมบัติ
 •  เพศขาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Altium, Designer, Protell, Keil uVision
 • มีความขยัน ทุ่มเท และรับผิดชอบต่องานร่วมกับภายในทีมงาน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ Embedded System 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษาอังกฤษ
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ :
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 โดยโลโก้ของบริษัททั้งหมดในเครือของ “Forth” ซึ่งย่อมาจากคำว่า “For Thailand” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและพัฒนาโดยคนไทยเพื่อคนไทย ซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านไอทีและโทรคมนาคม ก่อตั้งโดยคนไทยทั้งสิ้น เพื่อวิจัย พัฒนา จำหน่ายและให้บริการด้านระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม (Global Positioning System) ให้กับลูกค้าทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการขนส่ง รวมถึงเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไป

บริษัท กำลังขยายกิจการ และ ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนมาก

Forth Tracking System Co.,Ltd is a group of Forth Corporation Public Co.,Ltd. This established on 6 July,2005. “Forth” is the main official logo that acronym from “For Thailand” that means the product is manufactured and developed by Thai professional for Thai people which operates in the IT and telecommunication services. The company was established by 100% Thai company to research, develop, distribute and provide the service of satellite Vehicles Global Positioning System not only for government agencies and private sectors that related to transportation but also including personal automobile owners.

The company is expanding and looking for the person in many different positions.

สวัสดิการ
 • Social Insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาลตามวงเงิน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย MOU ร่วมกับธอส.
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสประจำปี
ชื่อผู้ติดต่อ : Mrs.Yaowarat Ritthaprom
ที่อยู่ : 252 SPE Building , 12th Floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai , Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-1525-7 Ext. 4705 , 0-2615-0808 Ext. 0,4705
โทรสาร : 0-2615-0809
คีย์เวิร์ด : Embedded , Embedded Systems , Embedded Software , Electronic , ไมโครคอนโทรลเลอร์ , Firmware , Embedded Design , Arduino , Firmware Development , MCS51 , Arm , Plc , Altium , Protel 99 , Altium , Designer , Protell , Keil , uVision