พื้นที่ทำงาน
เงินเดือน
สายอาชีพ
พื้นที่ทำงาน
เงินเดือน
สายอาชีพ
10
Jobs for

หางาน Plastic Packaging

มุมมอง :
opened-post
รับอีเมลแจ้งเตือนงาน
สำหรับการค้นหานี้
บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
5 - 10 ปี
ชลบุรี
ปริญญาโทหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
2 - 5 ปี
กทม. (คลองเตย)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

09/08/2022
บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
3 - 5 ปี
ชลบุรี
ปริญญาตรี

09/08/2022
บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
0 - 3 ปี
ลพบุรี
ปริญญาตรี

09/08/2022
บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
5 - 7 ปี
อยุธยาและภาคกลาง
ปริญญาตรี

09/08/2022
บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด
25,000 - 30,000 บาท/เดือน
2 - 5 ปี
อยุธยาและภาคกลาง
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด
20,000 - 30,000 บาท/เดือน
2 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี

09/08/2022
บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
2 - 5 ปี
กทม. (คลองเตย)
ปริญญาตรี

09/08/2022

09/08/2022

09/08/2022