Search Input Banner
ได้งานดีต้องมีรีวิว Super Resume ให้คุณยืนหนึ่งค้นหางานเลย!
หางานวิศวกรโยธา (Civil Engineer)

หางานวิศวกรโยธา อัปเดตทุกวัน สมัครได้ที่ JOBTOPGUN

หากลองสังเกตสิ่งก่อสร้างรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคาร ตึก ถนน สะพาน หรือเขื่อนกั้นน้ำ ล้วนเป็นผลงานที่มาจากการคิดวิเคราะห์ การวางแผน และการประสานงานจากตำแหน่งวิศวกรโยธาแทบทั้งสิ้น โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการควบคุมการดำเนินงานก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการนั้นให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี สำหรับคนที่สนใจสมัครงาน/หางานวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ทั้งจบใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว และวางแผนอยากเปลี่ยนงานใหม่เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ที่ JOBTOPGUN มีตำแหน่งงานรองรับทุกระดับ คัดเลือกงานจากบริษัทชั้นนำพร้อมรวบรวมข้อมูลเอาไว้ครบถ้วน เพื่อให้คุณสมัครงานโยธาที่ใช่ ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างง่ายดาย

แนะนำ 4 สายงานสำหรับผู้สมัครงานวิศวกรโยธา

สายงานวิศวกรรมโครงสร้าง

สำหรับคนที่หางานวิศวโยธา และมีความชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง สายงานนี้อาจตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ โดยมีเนื้องานหลักที่เน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบของโครงสร้างในแต่ละส่วน มีการคำนวณ การออกแบบ และสามารถควบคุมการก่อสร้างในทุกรายละเอียดที่อยู่ในแบบ ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี

สายงานวิศวกรรมฐานราก

เป็นสายงานที่เน้นไปที่งานก่อสร้างฐานราก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่อยู่ล่างสุดของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม โดยมีหน้าที่หลักในการสำรวจและวิเคราะห์โครงสร้างของชั้นดิน กำลังการรับของชั้นดิน และการทรุดตัวของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อรองรับน้ำหนักของตัวบ้านหรืออาคารให้มีความแข็งแรง มั่นคง ไม่เสี่ยงต่อปัญหาทรุดตัว หรือความเสียหายที่ยากต่อการซ่อมแซม

สายงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

สำหรับคนที่เรียนจบวิศวกรโยธา ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ สามารถมาสมัครงานในตำแหน่งนี้ได้ โดยมีงานหลักคือการบริหารจัดการน้ำ ออกแบบระบบระบายน้ำ ควบคุมปริมาณและระดับน้ำไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการจัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างที่รับผิดชอบอีกด้วย

สายงานวิศวกรรมขนส่ง

ใครที่มองหางานโยธา สายงานนี้เป็นหนึ่งในสายงานน่าทำที่ตลาดแรงงานต้องการ โดยมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและระบบการขนส่ง มีหน้าที่หลักในการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนที่ได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับนำไปใช้อำนวยความสะดวกให้กับการขนส่งในแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นทางถนน ทางหลวง อุโมงค์ ระบบรถไฟ ระบบการเดินทางทางน้ำหรือทางอากาศ เป็นต้น

สมัครวิศวกรโยธากับบริษัทชั้นนำ ได้ที่ JOBTOPGUN

ผู้ที่สนใจอยากหางาน/สมัครงานวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ไม่ว่าจะเป็นเด็กจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ หรือต้องการย้ายงาน เพิ่มความก้าวหน้า สามารถหางานด่วนที่ใช่ ในบริษัทที่ถูกใจได้ที่ JOBTOPGUN เว็บสมัครงานออนไลน์ ที่รวบรวมงานพร้อมข้อมูลเงินเดือนจากบริษัทชั้นนำไว้มากมายกับแอปฯ หางานที่อัปเดตใหม่ทุกวัน ดูแลให้คุณได้งานจริง ด้วย Super Resume ที่ให้คุณสร้าง Resume อย่างมืออาชีพ นำเสนอคุณให้โดดเด่นกว่าใคร และยังมีรีวิวบริษัท ที่ช่วยให้คุณรู้จักบริษัทมากขึ้นตามความจริง ให้คุณหางานง่าย ได้งานดี ที่ JOBTOPGUN