อุตสาหกรรม
จำนวนคนเข้าร่วม
จำนวนบริษัท
IT-Hardware/Internet/Software/telecom
1,221
653
Trading/Import/Export
1,001
582
Construction/Furnishing
981
562
Beverages/Food/Restaurant
731
357
Financial/Bank/Securities/Insurance/Accounting/Audit
703
295
Production/Manufacturing/QA/QC/Machinery
695
419
Hospital/Medical/ Pharmaceutical
506
296
Chemicals/Petrochemicals
503
292
Education/Government/Non-Profit
472
237
Consumer Product/Beauty/Cosmetics
374
211
Clothing/Footwear/Jewelry/Furniture
366
229
Publishing/Packaging/Paper&Pulp
297
160
Petroleum/Energy/Mining
267
141
Hotel/Resort/Travel/Aviation/Airlines
246
160
Sport/Entertainment/Toy
218
112
Legal/Business Consulting
159
98
อุตสาหกรรม
IT-Hardware/Internet/Software/telecom
จำนวนคนเข้าร่วม 1,221
จำนวนบริษัท 653
Electronic
จำนวนคนเข้าร่วม 1,003
จำนวนบริษัท 491
Trading/Import/Export
จำนวนคนเข้าร่วม 1,001
จำนวนบริษัท 582
Construction/Furnishing
จำนวนคนเข้าร่วม 981
จำนวนบริษัท 562
Automobile&Part
จำนวนคนเข้าร่วม 787
จำนวนบริษัท 447
Beverages/Food/Restaurant
จำนวนคนเข้าร่วม 731
จำนวนบริษัท 357
Financial/Bank/Securities/Insurance/Accounting/Audit
จำนวนคนเข้าร่วม 703
จำนวนบริษัท 295
Production/Manufacturing/QA/QC/Machinery
จำนวนคนเข้าร่วม 695
จำนวนบริษัท 419
Transport/Logistic
จำนวนคนเข้าร่วม 644
จำนวนบริษัท 323
Business Service
จำนวนคนเข้าร่วม 605
จำนวนบริษัท 427
Retail/Wholesale
จำนวนคนเข้าร่วม 576
จำนวนบริษัท 299
Advertising/PR/Graphic
จำนวนคนเข้าร่วม 517
จำนวนบริษัท 272
Hospital/Medical/ Pharmaceutical
จำนวนคนเข้าร่วม 506
จำนวนบริษัท 296
Chemicals/Petrochemicals
จำนวนคนเข้าร่วม 503
จำนวนบริษัท 292
Real Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 472
จำนวนบริษัท 248
Education/Government/Non-Profit
จำนวนคนเข้าร่วม 472
จำนวนบริษัท 237
Consumer Product/Beauty/Cosmetics
จำนวนคนเข้าร่วม 374
จำนวนบริษัท 211
Clothing/Footwear/Jewelry/Furniture
จำนวนคนเข้าร่วม 366
จำนวนบริษัท 229
Recruitment Agency
จำนวนคนเข้าร่วม 312
จำนวนบริษัท 103
Publishing/Packaging/Paper&Pulp
จำนวนคนเข้าร่วม 297
จำนวนบริษัท 160
Petroleum/Energy/Mining
จำนวนคนเข้าร่วม 267
จำนวนบริษัท 141
Hotel/Resort/Travel/Aviation/Airlines
จำนวนคนเข้าร่วม 246
จำนวนบริษัท 160
Sport/Entertainment/Toy
จำนวนคนเข้าร่วม 218
จำนวนบริษัท 112
Agriculture/Forestry
จำนวนคนเข้าร่วม 192
จำนวนบริษัท 92
Legal/Business Consulting
จำนวนคนเข้าร่วม 159
จำนวนบริษัท 98