อุตสาหกรรม
จำนวนคนเข้าร่วม
จำนวนบริษัท
IT-Hardware/Internet/Software/telecom
1,173
636
Construction/Furnishing
946
545
Beverages/Food/Restaurant
701
347
Financial/Bank/Securities/Insurance/Accounting/Audit
672
290
Production/Manufacturing/QA/QC/Machinery
668
402
Hospital/Medical/ Pharmaceutical
484
286
Chemicals/Petrochemicals
475
280
Education/Government/Non-Profit
453
230
Consumer Product/Beauty/Cosmetics
361
204
Clothing/Footwear/Jewelry/Furniture
344
217
Publishing/Packaging/Paper&Pulp
286
154
Petroleum/Energy/Mining
260
139
Hotel/Resort/Travel/Aviation/Airlines
237
154
Sport/Entertainment/Toy
207
107
Legal/Business Consulting
154
95
อุตสาหกรรม
IT-Hardware/Internet/Software/telecom
จำนวนคนเข้าร่วม 1,173
จำนวนบริษัท 636
Trading/Import/Export
จำนวนคนเข้าร่วม 971
จำนวนบริษัท 572
Electronic
จำนวนคนเข้าร่วม 966
จำนวนบริษัท 483
Construction/Furnishing
จำนวนคนเข้าร่วม 946
จำนวนบริษัท 545
Automobile&Part
จำนวนคนเข้าร่วม 754
จำนวนบริษัท 434
Beverages/Food/Restaurant
จำนวนคนเข้าร่วม 701
จำนวนบริษัท 347
Financial/Bank/Securities/Insurance/Accounting/Audit
จำนวนคนเข้าร่วม 672
จำนวนบริษัท 290
Production/Manufacturing/QA/QC/Machinery
จำนวนคนเข้าร่วม 668
จำนวนบริษัท 402
Transport/Logistic
จำนวนคนเข้าร่วม 619
จำนวนบริษัท 314
Business Service
จำนวนคนเข้าร่วม 582
จำนวนบริษัท 414
Retail/Wholesale
จำนวนคนเข้าร่วม 549
จำนวนบริษัท 293
Advertising/PR/Graphic
จำนวนคนเข้าร่วม 502
จำนวนบริษัท 263
Hospital/Medical/ Pharmaceutical
จำนวนคนเข้าร่วม 484
จำนวนบริษัท 286
Chemicals/Petrochemicals
จำนวนคนเข้าร่วม 475
จำนวนบริษัท 280
Real Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 453
จำนวนบริษัท 244
Education/Government/Non-Profit
จำนวนคนเข้าร่วม 453
จำนวนบริษัท 230
Consumer Product/Beauty/Cosmetics
จำนวนคนเข้าร่วม 361
จำนวนบริษัท 204
Clothing/Footwear/Jewelry/Furniture
จำนวนคนเข้าร่วม 344
จำนวนบริษัท 217
Recruitment Agency
จำนวนคนเข้าร่วม 298
จำนวนบริษัท 98
Publishing/Packaging/Paper&Pulp
จำนวนคนเข้าร่วม 286
จำนวนบริษัท 154
Petroleum/Energy/Mining
จำนวนคนเข้าร่วม 260
จำนวนบริษัท 139
Hotel/Resort/Travel/Aviation/Airlines
จำนวนคนเข้าร่วม 237
จำนวนบริษัท 154
Sport/Entertainment/Toy
จำนวนคนเข้าร่วม 207
จำนวนบริษัท 107
Agriculture/Forestry
จำนวนคนเข้าร่วม 189
จำนวนบริษัท 90
Legal/Business Consulting
จำนวนคนเข้าร่วม 154
จำนวนบริษัท 95