อุตสาหกรรม
จำนวนคนเข้าร่วม
จำนวนบริษัท
Amata Nakorn Industrial Estate phase1
220
129
Eastern Seaboard Industrial Estate Phase1
60
42
Bangpoo Industrial Estate
60
33
Amata City Industrial Estate
57
36
Nava Nakorn Industrial Estate
56
21
Rojana Ayutthaya Industrial Park
43
25
Lat Krabung Industrial Estate
40
23
Bang Pa-in Industrial Estate
32
16
Laem Chabang Industrial Estate phase1
32
11
Bangplee Industrial Estate
31
18
Wellgrow Industrial Estate
29
16
Map Ta Phut Industrial Estate Phase1
28
17
WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 1
28
14
Pinthong Industrial Estate Phase 1
22
9
Northern Region Industrial Estate
19
11
Rojana Ayutthaya 2 Industrial Park
16
8
Sinsakhon Printing City Industrial Estate
15
8
Suranaree Industrial Estate
13
9
Samut Sakhon Industrial Estate
13
7
Gateway City Industrial Estate
10
6
Bangchan Industrial Estate
10
5
WHA Rayong Industrial Land
10
5
Pathumthani Industrial Estate
9
1
WHA Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut)
8
6
Pinthong Industrial Estate Phase 3
8
4
Anya Thani Industrial Estate
6
4
Pinthong Industrial Estate Phase 2
5
5
WHA Saraburi Industrial Land
5
3
WHA Chonburi Industrial Estate 1
4
4
Nava Nakorn Industrial Estate (Korat)
4
3
Kabinburi Industrial Estate
4
2
Nakorn Luang Industrial Estate
4
2
Rojana Ayutthaya 3 Industrial Park
4
1
Siam Eastern Industrial Park
3
3
Rojana Industrial Park (Bankhai)
3
3
Pinthong Industrial Estate (Laem Chabang)
3
1
Thong Glow Industrial Estate
3
1
Rangsit Prosper Estate Industrial Estate
2
2
Eastern Seaboard Industrial Estate Phase3
2
2
304 Chachoengsao Industrial Estate
2
1
Ratchaburi Industrial Estate
1
1
Lakchai muang yang Industrial Estate
1
1
Laem Chabang Industrial Estate phase2
1
1
Eastern Seaboard Industrial Estate Phase4
1
1
Thepharak Industrial Estate
1
1
Eastern Seaboard Industrial Estate Phase5
1
1
Rojana Industrial Park (Bowin)
1
1
อุตสาหกรรม
Amata Nakorn Industrial Estate phase1
จำนวนคนเข้าร่วม 220
จำนวนบริษัท 129
Eastern Seaboard Industrial Estate Phase1
จำนวนคนเข้าร่วม 60
จำนวนบริษัท 42
Bangpoo Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 60
จำนวนบริษัท 33
Amata City Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 57
จำนวนบริษัท 36
Nava Nakorn Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 56
จำนวนบริษัท 21
Rojana Ayutthaya Industrial Park
จำนวนคนเข้าร่วม 43
จำนวนบริษัท 25
Lat Krabung Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 40
จำนวนบริษัท 23
Hitech Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 37
จำนวนบริษัท 21
Bang Pa-in Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 32
จำนวนบริษัท 16
Laem Chabang Industrial Estate phase1
จำนวนคนเข้าร่วม 32
จำนวนบริษัท 11
Bangplee Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 31
จำนวนบริษัท 18
Wellgrow Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 29
จำนวนบริษัท 16
Map Ta Phut Industrial Estate Phase1
จำนวนคนเข้าร่วม 28
จำนวนบริษัท 17
WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 1
จำนวนคนเข้าร่วม 28
จำนวนบริษัท 14
304 Industrial Park
จำนวนคนเข้าร่วม 28
จำนวนบริษัท 12
Bangkadi Industrial Park
จำนวนคนเข้าร่วม 27
จำนวนบริษัท 12
Pinthong Industrial Estate Phase 1
จำนวนคนเข้าร่วม 22
จำนวนบริษัท 9
Northern Region Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 19
จำนวนบริษัท 11
Rojana Ayutthaya 2 Industrial Park
จำนวนคนเข้าร่วม 16
จำนวนบริษัท 8
Sinsakhon Printing City Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 15
จำนวนบริษัท 8
Suranaree Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 13
จำนวนบริษัท 9
Samut Sakhon Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 13
จำนวนบริษัท 7
Sahapat Industrial Park
จำนวนคนเข้าร่วม 11
จำนวนบริษัท 7
Gateway City Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 10
จำนวนบริษัท 6
Bangchan Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 10
จำนวนบริษัท 5
WHA Rayong Industrial Land
จำนวนคนเข้าร่วม 10
จำนวนบริษัท 5
Nong Kae Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 9
จำนวนบริษัท 4
Pathumthani Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 9
จำนวนบริษัท 1
WHA Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut)
จำนวนคนเข้าร่วม 8
จำนวนบริษัท 6
Pinthong Industrial Estate Phase 3
จำนวนคนเข้าร่วม 8
จำนวนบริษัท 4
SIL Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 8
จำนวนบริษัท 3
MMC Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 7
จำนวนบริษัท 4
Anya Thani Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 6
จำนวนบริษัท 4
Pinthong Industrial Estate Phase 2
จำนวนคนเข้าร่วม 5
จำนวนบริษัท 5
WHA Saraburi Industrial Land
จำนวนคนเข้าร่วม 5
จำนวนบริษัท 3
WHA Chonburi Industrial Estate 1
จำนวนคนเข้าร่วม 4
จำนวนบริษัท 4
Nava Nakorn Industrial Estate (Korat)
จำนวนคนเข้าร่วม 4
จำนวนบริษัท 3
Kabinburi Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 4
จำนวนบริษัท 2
Nakorn Luang Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 4
จำนวนบริษัท 2
Rojana Ayutthaya 3 Industrial Park
จำนวนคนเข้าร่วม 4
จำนวนบริษัท 1
Siam Eastern Industrial Park
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 3
Rojana Industrial Park (Bankhai)
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 3
Rayong Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 2
Pinthong Industrial Estate (Laem Chabang)
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 1
Thong Glow Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 1
Bangpakong Industrial Park
จำนวนคนเข้าร่วม 2
จำนวนบริษัท 2
Rangsit Prosper Estate Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 2
จำนวนบริษัท 2
Eastern Seaboard Industrial Estate Phase3
จำนวนคนเข้าร่วม 2
จำนวนบริษัท 2
TFD Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 2
จำนวนบริษัท 2
304 Chachoengsao Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 2
จำนวนบริษัท 1
Ratchaburi Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1
Asia Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1
Lakchai muang yang Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1
Laem Chabang Industrial Estate phase2
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1
Eastern Seaboard Industrial Estate Phase4
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1
Thepharak Industrial Estate
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1
Eastern Seaboard Industrial Estate Phase5
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1
Rojana Industrial Park (Bowin)
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1