อุตสาหกรรม
จำนวนคนเข้าร่วม
จำนวนบริษัท
กรุงเทพมหานคร
9,617
4,776
สมุทรปราการ
955
539
ปทุมธานี
519
249
สมุทรสาคร
253
151
พระนครศรีอยุธยา
220
117
เชียงใหม่
216
141
ฉะเชิงเทรา
179
101
นครราชสีมา
115
72
ปราจีนบุรี
68
31
อุบลราชธานี
33
15
สุราษฎร์ธานี
21
20
กาญจนบุรี
12
10
นครสวรรค์
9
7
บุรีรัมย์
9
5
มหาสารคาม
8
4
หนองบัวลำภู
8
2
ประจวบคีรีขันธ์
7
3
อุตรดิตถ์
5
2
นครศรีธรรมราช
4
4
กำแพงเพชร
4
2
สุพรรณบุรี
4
2
สิงห์บุรี
3
3
เพชรบูรณ์
2
2
อุทัยธานี
2
2
กาฬสินธุ์
1
1
อุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร
จำนวนคนเข้าร่วม 9,617
จำนวนบริษัท 4,776
สมุทรปราการ
จำนวนคนเข้าร่วม 955
จำนวนบริษัท 539
นนทบุรี
จำนวนคนเข้าร่วม 582
จำนวนบริษัท 332
ชลบุรี
จำนวนคนเข้าร่วม 570
จำนวนบริษัท 340
ปทุมธานี
จำนวนคนเข้าร่วม 519
จำนวนบริษัท 249
ระยอง
จำนวนคนเข้าร่วม 378
จำนวนบริษัท 235
สมุทรสาคร
จำนวนคนเข้าร่วม 253
จำนวนบริษัท 151
พระนครศรีอยุธยา
จำนวนคนเข้าร่วม 220
จำนวนบริษัท 117
เชียงใหม่
จำนวนคนเข้าร่วม 216
จำนวนบริษัท 141
ฉะเชิงเทรา
จำนวนคนเข้าร่วม 179
จำนวนบริษัท 101
นครปฐม
จำนวนคนเข้าร่วม 138
จำนวนบริษัท 80
ขอนแก่น
จำนวนคนเข้าร่วม 128
จำนวนบริษัท 76
นครราชสีมา
จำนวนคนเข้าร่วม 115
จำนวนบริษัท 72
ปราจีนบุรี
จำนวนคนเข้าร่วม 68
จำนวนบริษัท 31
สระบุรี
จำนวนคนเข้าร่วม 65
จำนวนบริษัท 36
สงขลา
จำนวนคนเข้าร่วม 60
จำนวนบริษัท 38
ภูเก็ต
จำนวนคนเข้าร่วม 57
จำนวนบริษัท 39
อุบลราชธานี
จำนวนคนเข้าร่วม 33
จำนวนบริษัท 15
ลำพูน
จำนวนคนเข้าร่วม 25
จำนวนบริษัท 15
สุราษฎร์ธานี
จำนวนคนเข้าร่วม 21
จำนวนบริษัท 20
ราชบุรี
จำนวนคนเข้าร่วม 19
จำนวนบริษัท 11
พิษณุโลก
จำนวนคนเข้าร่วม 15
จำนวนบริษัท 11
อ่างทอง
จำนวนคนเข้าร่วม 14
จำนวนบริษัท 1
กาญจนบุรี
จำนวนคนเข้าร่วม 12
จำนวนบริษัท 10
เพชรบุรี
จำนวนคนเข้าร่วม 12
จำนวนบริษัท 9
กระบี่
จำนวนคนเข้าร่วม 11
จำนวนบริษัท 10
นครนายก
จำนวนคนเข้าร่วม 11
จำนวนบริษัท 4
นครสวรรค์
จำนวนคนเข้าร่วม 9
จำนวนบริษัท 7
บุรีรัมย์
จำนวนคนเข้าร่วม 9
จำนวนบริษัท 5
มหาสารคาม
จำนวนคนเข้าร่วม 8
จำนวนบริษัท 4
ลำปาง
จำนวนคนเข้าร่วม 8
จำนวนบริษัท 3
หนองบัวลำภู
จำนวนคนเข้าร่วม 8
จำนวนบริษัท 2
ประจวบคีรีขันธ์
จำนวนคนเข้าร่วม 7
จำนวนบริษัท 3
ร้อยเอ็ด
จำนวนคนเข้าร่วม 6
จำนวนบริษัท 1
มุกดาหาร
จำนวนคนเข้าร่วม 5
จำนวนบริษัท 3
อุตรดิตถ์
จำนวนคนเข้าร่วม 5
จำนวนบริษัท 2
อุดรธานี
จำนวนคนเข้าร่วม 4
จำนวนบริษัท 4
นครศรีธรรมราช
จำนวนคนเข้าร่วม 4
จำนวนบริษัท 4
ตรัง
จำนวนคนเข้าร่วม 4
จำนวนบริษัท 2
กำแพงเพชร
จำนวนคนเข้าร่วม 4
จำนวนบริษัท 2
สุพรรณบุรี
จำนวนคนเข้าร่วม 4
จำนวนบริษัท 2
เชียงราย
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 3
พังงา
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 3
ตราด
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 3
สุรินทร์
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 3
สิงห์บุรี
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 3
เลย
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 2
ระนอง
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 2
จันทบุรี
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 2
น่าน
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 2
สกลนคร
จำนวนคนเข้าร่วม 2
จำนวนบริษัท 2
เพชรบูรณ์
จำนวนคนเข้าร่วม 2
จำนวนบริษัท 2
หนองคาย
จำนวนคนเข้าร่วม 2
จำนวนบริษัท 2
พะเยา
จำนวนคนเข้าร่วม 2
จำนวนบริษัท 2
ชุมพร
จำนวนคนเข้าร่วม 2
จำนวนบริษัท 2
อุทัยธานี
จำนวนคนเข้าร่วม 2
จำนวนบริษัท 2
ยะลา
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1
นครพนม
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1
ชัยภูมิ
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1
กาฬสินธุ์
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1
ตาก
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1
ศรีสะเกษ
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1
สุโขทัย
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1
สระแก้ว
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1