อุตสาหกรรม
จำนวนคนเข้าร่วม
จำนวนบริษัท
กรุงเทพมหานคร
14,041
5,385
สมุทรปราการ
1,260
604
ปทุมธานี
646
278
สมุทรสาคร
346
171
เชียงใหม่
259
170
พระนครศรีอยุธยา
251
130
ฉะเชิงเทรา
206
117
นครราชสีมา
144
82
ปราจีนบุรี
72
31
อุบลราชธานี
43
16
สุราษฎร์ธานี
27
23
กาญจนบุรี
24
14
นครสวรรค์
10
8
บุรีรัมย์
9
5
มหาสารคาม
9
4
หนองบัวลำภู
8
2
ประจวบคีรีขันธ์
7
3
นครศรีธรรมราช
5
5
อุตรดิตถ์
5
2
กำแพงเพชร
4
2
สุพรรณบุรี
4
2
เพชรบูรณ์
3
3
สิงห์บุรี
3
3
อุทัยธานี
2
2
กาฬสินธุ์
1
1
อุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร
จำนวนคนเข้าร่วม 14,041
จำนวนบริษัท 5,385
สมุทรปราการ
จำนวนคนเข้าร่วม 1,260
จำนวนบริษัท 604
นนทบุรี
จำนวนคนเข้าร่วม 769
จำนวนบริษัท 366
ชลบุรี
จำนวนคนเข้าร่วม 738
จำนวนบริษัท 393
ปทุมธานี
จำนวนคนเข้าร่วม 646
จำนวนบริษัท 278
ระยอง
จำนวนคนเข้าร่วม 512
จำนวนบริษัท 265
สมุทรสาคร
จำนวนคนเข้าร่วม 346
จำนวนบริษัท 171
เชียงใหม่
จำนวนคนเข้าร่วม 259
จำนวนบริษัท 170
พระนครศรีอยุธยา
จำนวนคนเข้าร่วม 251
จำนวนบริษัท 130
ฉะเชิงเทรา
จำนวนคนเข้าร่วม 206
จำนวนบริษัท 117
นครปฐม
จำนวนคนเข้าร่วม 190
จำนวนบริษัท 87
นครราชสีมา
จำนวนคนเข้าร่วม 144
จำนวนบริษัท 82
ขอนแก่น
จำนวนคนเข้าร่วม 140
จำนวนบริษัท 83
สระบุรี
จำนวนคนเข้าร่วม 79
จำนวนบริษัท 40
ภูเก็ต
จำนวนคนเข้าร่วม 76
จำนวนบริษัท 51
ปราจีนบุรี
จำนวนคนเข้าร่วม 72
จำนวนบริษัท 31
สงขลา
จำนวนคนเข้าร่วม 71
จำนวนบริษัท 46
อุบลราชธานี
จำนวนคนเข้าร่วม 43
จำนวนบริษัท 16
ลำพูน
จำนวนคนเข้าร่วม 30
จำนวนบริษัท 17
สุราษฎร์ธานี
จำนวนคนเข้าร่วม 27
จำนวนบริษัท 23
ราชบุรี
จำนวนคนเข้าร่วม 25
จำนวนบริษัท 14
กาญจนบุรี
จำนวนคนเข้าร่วม 24
จำนวนบริษัท 14
พิษณุโลก
จำนวนคนเข้าร่วม 20
จำนวนบริษัท 14
เพชรบุรี
จำนวนคนเข้าร่วม 14
จำนวนบริษัท 10
อ่างทอง
จำนวนคนเข้าร่วม 14
จำนวนบริษัท 1
กระบี่
จำนวนคนเข้าร่วม 12
จำนวนบริษัท 11
ลำปาง
จำนวนคนเข้าร่วม 12
จำนวนบริษัท 5
จันทบุรี
จำนวนคนเข้าร่วม 12
จำนวนบริษัท 4
นครนายก
จำนวนคนเข้าร่วม 11
จำนวนบริษัท 4
นครสวรรค์
จำนวนคนเข้าร่วม 10
จำนวนบริษัท 8
บุรีรัมย์
จำนวนคนเข้าร่วม 9
จำนวนบริษัท 5
มหาสารคาม
จำนวนคนเข้าร่วม 9
จำนวนบริษัท 4
ร้อยเอ็ด
จำนวนคนเข้าร่วม 9
จำนวนบริษัท 1
หนองบัวลำภู
จำนวนคนเข้าร่วม 8
จำนวนบริษัท 2
ประจวบคีรีขันธ์
จำนวนคนเข้าร่วม 7
จำนวนบริษัท 3
นครศรีธรรมราช
จำนวนคนเข้าร่วม 5
จำนวนบริษัท 5
ตรัง
จำนวนคนเข้าร่วม 5
จำนวนบริษัท 3
มุกดาหาร
จำนวนคนเข้าร่วม 5
จำนวนบริษัท 3
อุตรดิตถ์
จำนวนคนเข้าร่วม 5
จำนวนบริษัท 2
เชียงราย
จำนวนคนเข้าร่วม 4
จำนวนบริษัท 4
อุดรธานี
จำนวนคนเข้าร่วม 4
จำนวนบริษัท 4
สุรินทร์
จำนวนคนเข้าร่วม 4
จำนวนบริษัท 3
กำแพงเพชร
จำนวนคนเข้าร่วม 4
จำนวนบริษัท 2
สุพรรณบุรี
จำนวนคนเข้าร่วม 4
จำนวนบริษัท 2
เพชรบูรณ์
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 3
ชุมพร
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 3
สิงห์บุรี
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 3
ตราด
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 3
พังงา
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 3
เลย
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 2
น่าน
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 2
ระนอง
จำนวนคนเข้าร่วม 3
จำนวนบริษัท 2
ตาก
จำนวนคนเข้าร่วม 2
จำนวนบริษัท 2
หนองคาย
จำนวนคนเข้าร่วม 2
จำนวนบริษัท 2
สกลนคร
จำนวนคนเข้าร่วม 2
จำนวนบริษัท 2
อุทัยธานี
จำนวนคนเข้าร่วม 2
จำนวนบริษัท 2
พะเยา
จำนวนคนเข้าร่วม 2
จำนวนบริษัท 2
ชัยภูมิ
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1
สระแก้ว
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1
สุโขทัย
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1
นครพนม
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1
ศรีสะเกษ
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1
ยะลา
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1
กาฬสินธุ์
จำนวนคนเข้าร่วม 1
จำนวนบริษัท 1