กลับ
เชียงราย
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
Mae Fah Luang University
1
1
Subsakon 1994 Co., Ltd
1
1
Destiny Rescue
1
1
บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด
1
3
ชื่อบริษัท
Mae Fah Luang University
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Subsakon 1994 Co., Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Destiny Rescue
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
รวม 4 บริษัท 4 คน จากกลุ่ม เชียงราย เข้าร่วมแล้ว