กลับ
ชุมพร
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
CH. ENGINEER THAI CO., LTD.
1
1
Dole Thailand Ltd.
1
4
เขายาวการเกษตร
1
1
ชื่อบริษัท
CH. ENGINEER THAI CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Dole Thailand Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
เขายาวการเกษตร
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
รวม 3 บริษัท 3 คน จากกลุ่ม ชุมพร เข้าร่วมแล้ว