กลับ
กำแพงเพชร
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
IST FARM MACHINERY CO.,LTD
2
11
บริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัด
2
1
ชื่อบริษัท
IST FARM MACHINERY CO.,LTD
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 11 ครั้ง
บริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
รวม 2 บริษัท 4 คน จากกลุ่ม กำแพงเพชร เข้าร่วมแล้ว