กลับ
Legal/Business Consulting
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
Premier Professional Consulting Co., Ltd.
5
2
OMC Tech Co., Ltd
5
15
Baker Tilly Management Services (Thailand) Ltd.-Baker Tilly Corporate Advisory Services (Thailand) Ltd.
5
4
Independent Financial Consulting Group Ltd. (IFCG)
4
11
Dedica Recruitment Co., Ltd.
4
8
Green Technology Engineering Co.,Ltd.
3
4
Antares Accounting Limited
3
1
The Enterprise Resource Training Co.,Ltd
3
9
Infostar Business Solutions Ltd.
3
3
Advanced Technologies Company Limited
3
15
Hughes Krupica Consulting Co., Ltd.
3
4
Bureau Veritas (Thailand) Ltd.
3
5
Weerawong, Chinnavat & Partners Ltd.
3
2
Sanet Trade & Services Co., Ltd. (Sanet (Thailand) Co.,Ltd.)
3
4
Nexus Property Consultants Co.,Ltd
3
11
Dharmniti Public Company Limited.
3
1
Siam Premier International Laws Office Ltd.
3
7
A I SYSTEM CO.,LTD.
2
3
Legal Unit Co.,Ltd.
2
1
DTL LAW OFFICE CO., LTD.
2
5
NexEntel Limited
2
5
People Plus Software Co., Ltd.
2
9
บริษัท โคเท็ค เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
2
2
SCL Nishimura & Asahi Limited
2
5
Siamvarin Nitikarn Co.,Ltd.
2
3
Feedback 180 Co., Ltd.
2
4
Leader Group
2
1
Pichayasarn & Associates Ltd.
2
2
ATP Wealth Management Co., Ltd.
2
2
Compass institute
2
3
Innovative Instrument Co.,Ltd.
2
1
South Asia Law Co., Ltd.
2
3
Transline Group (Thailand) Co., Ltd.
2
1
JTJB INTERNATIONAL LAWYERS CO., LTD
2
6
Thitaram Consultant Co., Ltd.
2
2
Legal Spirit Co.,Ltd.
2
14
Seri Manop & Doyle Ltd.
1
1
MSC International Law Office Company Limited
1
5
Festo Ltd.
1
1
Consultants of Technology Co., Ltd.
1
2
Maximus International (Thailand) Co., LTD.
1
3
ABeam Consulting (Thailand) Ltd.
1
1
Dorsch Consult Asia Co.,Ltd.
1
2
Eclipse Computing (Thailand) Limited
1
8
WDC Group Co.,Ltd.
1
2
LawPlus Ltd
1
1
บริษัท แม็กนา คาร์ตาร์ จำกัด
1
1
Innovation Technology Co.,Ltd.
1
4
Institute for Small and Medium Enterprises Development (ISMED)
1
9
Tractebel Engineering Ltd / TRACTEBEL ENGINEERING GDF SUEZ
1
3
KUTT LAW FIRM COMPANY LIMITED
1
1
Intellectual Design Group Co., Ltd.
1
1
JIM & HALL'S (THAILAND) CO., LTD.
1
2
บริษัท อินฟินิต คอนเนคท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1
1
S & I International Bangkok Office Co.,Ltd.
1
2
Asahi Network Thailand Co.,Ltd
1
2
Professional Alliance Group Ltd.
1
1
บริษัท เทพผาสุก จำกัด
1
3
บริษัท ซีดับบลิว โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
1
2
LS Horizon Limited
1
1
MHCB Consulting (Thailand) Co., Ltd.
1
1
Tokyo Consulting Firm Co.,Ltd
1
4
THANAVAT INTERGROUP COMPANY LIMITED
1
1
Ajis (Thailand) Co., Ltd.
1
1
CJA Marine Services (Thailand) Co.,Ltd
1
2
บริษัท เวลธ์ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
1
3
P.B. Wealthsmart
1
6
Modern Ad Co., Ltd.
1
1
Trusty Project Management Co.,Ltd.
1
1
Bisman International Co., Ltd.
1
2
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด
1
1
Hubba Co., Ltd.
1
1
Thailand Institute of Justice (Public Organization)
1
1
Salvagnini (Thailand) Co., Ltd.
1
2
บริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด
1
2
The Brooker Group Public Company Limited
1
1
บริษัท กฎหมายจักรเพชร จำกัด
1
1
Enlighten Corporation Co., Ltd.
1
2
บริษัท อนุรักษ์ รามนัฎ อินเตอร์เนชั่นแนล ลีเกิล เคาเซลเลอร์ จำกัด
1
3
Alpha Absolute Co., Ltd.
1
1
ILCT Ltd.
1
3
CIP VALUE CO., LTD.
1
3
บริษัท สมาร์ทลอว์ติวเตอร์ จำกัด
1
3
Advising Asia Business and Legal Consulting Co., Ltd.
1
2
SMART BUSINESS & LEGAL CONSULTANTS CO., LTD.
1
1
T A X Holding Co.,Ltd.
1
1
Perry Johnson, Inc.
1
1
ISID South East Asia (Thailand) Co., Ltd.
1
1
PROMPT LEGAL SERVICES COMPANY LIMITED
1
3
ILAWASIA CO.,LTD
1
14
ILF Consulting Engineers (Asia) Ltd.
1
2
Bit Solution Co., Ltd.
1
1
Strategic Business Development Center (SBDC)
1
3
Jupiter MR Solutions Co.,Ltd
1
3
EX Serve Co., Ltd.
1
1
TIMS (Thailand) Co.,Ltd.
1
1
YPB Group Ltd
1
2
Panya Consultant Co., Ltd.
1
3
ชื่อบริษัท
Premier Professional Consulting Co., Ltd.
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
OMC Tech Co., Ltd
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 15 ครั้ง
Baker Tilly Management Services (Thailand) Ltd.-Baker Tilly Corporate Advisory Services (Thailand) Ltd.
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Independent Financial Consulting Group Ltd. (IFCG)
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 11 ครั้ง
Dedica Recruitment Co., Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
Green Technology Engineering Co.,Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Antares Accounting Limited
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
The Enterprise Resource Training Co.,Ltd
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 9 ครั้ง
Infostar Business Solutions Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Advanced Technologies Company Limited
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 15 ครั้ง
Hughes Krupica Consulting Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Bureau Veritas (Thailand) Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Weerawong, Chinnavat & Partners Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Sanet Trade & Services Co., Ltd. (Sanet (Thailand) Co.,Ltd.)
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Nexus Property Consultants Co.,Ltd
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 11 ครั้ง
Dharmniti Public Company Limited.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Siam Premier International Laws Office Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
A I SYSTEM CO.,LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Legal Unit Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
DTL LAW OFFICE CO., LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
NexEntel Limited
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
People Plus Software Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 9 ครั้ง
บริษัท โคเท็ค เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
SCL Nishimura & Asahi Limited
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Siamvarin Nitikarn Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Feedback 180 Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Leader Group
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Pichayasarn & Associates Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
ATP Wealth Management Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Compass institute
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Innovative Instrument Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
South Asia Law Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Transline Group (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
JTJB INTERNATIONAL LAWYERS CO., LTD
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
Thitaram Consultant Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Legal Spirit Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 14 ครั้ง
Seri Manop & Doyle Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
MSC International Law Office Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Festo Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Consultants of Technology Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Maximus International (Thailand) Co., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
ABeam Consulting (Thailand) Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Dorsch Consult Asia Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Eclipse Computing (Thailand) Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
WDC Group Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
LawPlus Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท แม็กนา คาร์ตาร์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Innovation Technology Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Institute for Small and Medium Enterprises Development (ISMED)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 9 ครั้ง
Tractebel Engineering Ltd / TRACTEBEL ENGINEERING GDF SUEZ
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
KUTT LAW FIRM COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Intellectual Design Group Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
JIM & HALL'S (THAILAND) CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท อินฟินิต คอนเนคท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
S & I International Bangkok Office Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Asahi Network Thailand Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Professional Alliance Group Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท เทพผาสุก จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท ซีดับบลิว โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
LS Horizon Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
MHCB Consulting (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Tokyo Consulting Firm Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
THANAVAT INTERGROUP COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Ajis (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
CJA Marine Services (Thailand) Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท เวลธ์ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
P.B. Wealthsmart
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
Modern Ad Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Trusty Project Management Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Bisman International Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Hubba Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Thailand Institute of Justice (Public Organization)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Salvagnini (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
The Brooker Group Public Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท กฎหมายจักรเพชร จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Enlighten Corporation Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท อนุรักษ์ รามนัฎ อินเตอร์เนชั่นแนล ลีเกิล เคาเซลเลอร์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Alpha Absolute Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ILCT Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
CIP VALUE CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท สมาร์ทลอว์ติวเตอร์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Advising Asia Business and Legal Consulting Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
SMART BUSINESS & LEGAL CONSULTANTS CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
T A X Holding Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Perry Johnson, Inc.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ISID South East Asia (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
PROMPT LEGAL SERVICES COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
ILAWASIA CO.,LTD
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 14 ครั้ง
ILF Consulting Engineers (Asia) Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Bit Solution Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Strategic Business Development Center (SBDC)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Jupiter MR Solutions Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
EX Serve Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
TIMS (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
YPB Group Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Panya Consultant Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
รวม 98 บริษัท 159 คน จากกลุ่ม Legal/Business Consulting เข้าร่วมแล้ว