กลับ
กระบี่
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
Continect
2
1
บริษัท ชวนพัฒนา โฮเต็ล จำกัด (COSI Krabi Ao Nang Beach)
1
1
KIDS DEE SPACE COMPANY LIMITED
1
1
Ban Sainai Resort
1
2
ANDA BEACH RESORT COMPANY LIMITED
1
1
KRABI SPECIALISTEN CO.,LTD.
1
1
Pimalai Resort & Spa
1
1
Railay Village Resort
1
3
Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort
1
3
Pakasai Resort
1
10
บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด
1
1
ชื่อบริษัท
Continect
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ชวนพัฒนา โฮเต็ล จำกัด (COSI Krabi Ao Nang Beach)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
KIDS DEE SPACE COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Ban Sainai Resort
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
ANDA BEACH RESORT COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
KRABI SPECIALISTEN CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Pimalai Resort & Spa
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Railay Village Resort
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Pakasai Resort
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 10 ครั้ง
บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
รวม 11 บริษัท 12 คน จากกลุ่ม กระบี่ เข้าร่วมแล้ว