กลับ
ลำปาง
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
Majestic Food Industry Co., Ltd
7
10
บริษัท สวยสนุกและมีความสุข(ลำปาง)จำกัด
2
2
The Mug Co., Ltd.
1
1
H A SERVICES & CONSULTANT COMPANY
1
1
Engenius Company Limited
1
3
ชื่อบริษัท
Majestic Food Industry Co., Ltd
จำนวน 7 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 10 ครั้ง
บริษัท สวยสนุกและมีความสุข(ลำปาง)จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
The Mug Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
H A SERVICES & CONSULTANT COMPANY
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Engenius Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
รวม 5 บริษัท 12 คน จากกลุ่ม ลำปาง เข้าร่วมแล้ว