กลับ
ลำพูน
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
HOYA OPTICS (THAILAND) LTD.
4
11
Bernina (Thailand) Co., Ltd.
4
4
Hana Microelectronics Public Co.,Ltd. (Lamphun Plant)
3
2
AGC Micro Glass (Thailand) Co.,Ltd.
2
3
Safran Cabin Lamphun Ltd.
2
4
บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
2
2
Standard Units Supply (Thailand) Co., Ltd. (SUS)
2
3
Namiki Precision (Thailand) Co.,Ltd
2
6
HOYA LAMPHUN LTD.
1
1
ERNI Electronics (Thailand) Co., Ltd.
1
1
Plymovent Manufacturing Co.,Ltd.
1
2
Electro Ceramics (Thailand) Co.,Ltd.
1
1
Schaffner EMC Co.,Ltd.
1
1
Thai-Nichi Industries Co., Ltd.
1
3
DATAMARS (THAILAND) CO., LTD.
1
1
International Metal & Jewelry Co., Ltd.
1
5
DJ MANUFACTURING LTD.
1
1
ชื่อบริษัท
HOYA OPTICS (THAILAND) LTD.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 11 ครั้ง
Bernina (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Hana Microelectronics Public Co.,Ltd. (Lamphun Plant)
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
AGC Micro Glass (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Safran Cabin Lamphun Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Standard Units Supply (Thailand) Co., Ltd. (SUS)
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Namiki Precision (Thailand) Co.,Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
HOYA LAMPHUN LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ERNI Electronics (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Plymovent Manufacturing Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Electro Ceramics (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Schaffner EMC Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Thai-Nichi Industries Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
DATAMARS (THAILAND) CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
International Metal & Jewelry Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
DJ MANUFACTURING LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
รวม 17 บริษัท 30 คน จากกลุ่ม ลำพูน เข้าร่วมแล้ว