กลับ
Recruitment Agency
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
RGF HR Agent Recruitment Thailand Co., Ltd.
30
6
Jackson Grant Recruitment Co., Ltd
23
7
JAC Personnel Recruitment Ltd.
22
9
Talentvis Recruitment (Thailand) Co., Ltd
17
4
ADECCO Phaholyothin Recruitment Ltd. / Adecco Recruitment (Thailand) Limited
11
7
Manpower - BS3_IT & Others (Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd)
11
7
Manpower Professional & Executive Recruitment
9
3
Business Services Alliance Co., Ltd.
9
7
ISM Technology Recruitment Limited
8
11
Jmax Recruitment Co., Ltd.
7
19
360 Quality Management Co.,Ltd.
6
6
Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.
6
2
Dee Staff Recruitment Co.,Ltd
5
4
Elabram Recruitment Co., Ltd
5
4
TIMESCONSULT CO., LTD
5
6
EPS Consultants Recruitment Co.,Ltd.
4
3
True Touch Co.,Ltd.
4
7
Professional One Co.,Ltd.
4
2
Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.
4
4
บริษัท สเกลอัพ คอนซัลติ้ง จำกัด
4
2
Vinarco Services (Thailand) Limited
3
8
QRP Professional Company Limited
3
8
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินฟู่ซัน
3
3
One 360 Co., Ltd.
3
5
Q Hunter Recruitment Co.,Ltd.
3
10
K Stone Corporation Co., Ltd.
3
1
RLC Outsourcing Co., Ltd.
3
3
Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.
2
2
บริษัท ทาเล้นท์ ชาร์ก คอนซัลติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2
5
Adria Global Recruitment Co,Ltd
2
2
iBingo Consulting Co., Ltd.
2
2
บริษัท วินทูเกเตอร์ จำกัด
2
3
RJ Supply and Service Co., Ltd.
2
9
Manpower - 279
2
13
Thai Environmental Technic Limited
2
9
Metro Source Recruitment Co.,Ltd.
2
1
BB Talents Recruitment Co., Ltd.
2
1
General Outsourcing PCL.
2
8
Albaly Group Recruitment Co., Ltd.
2
1
Human Tech Consulting Co.,Ltd.
2
5
C2S Recruitment Service Co.,Ltd
2
6
Predica Manpower Co., Ltd.
2
8
3P Professional Co.,Ltd.
2
3
RSM Recruitment (Thailand) Limited
2
3
Job Pluz Manpower Co., Ltd.
2
4
Accretive Talent for Japan Limited
2
7
Asec Recruitment Co., Ltd.
2
6
Linktrix Consultants Co., Ltd.
2
1
HRnet One Executive Recruitment (Thailand) Limited
2
1
SLINGSHOT GROUP
2
2
FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
2
1
Mind Power Inter Co., Ltd.
1
1
KTI RECRUITMENT CONSULTANTS CO., LTD.
1
1
BIPO Service (Thailand) Co., Ltd.
1
2
Eastern Technical Engineering Public Company Limited
1
12
Adecco Bangna Limited.
1
1
Step Up Consulting Co., Ltd.
1
1
CRE (Thailand) Co., Ltd.
1
3
Manpower Thailand - Bangna Branch
1
1
Zip8 CO.,LTD
1
2
Thai Syntax Travel Service Co.,Ltd.
1
6
FCC Services Co.,Ltd
1
1
HU&MAR Consulting (Thailand) Co.,Ltd.
1
4
TMF (Thailand) Limited
1
1
CSR Consulting Group Co.,Ltd
1
6
Abroad Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1
3
Extend IT Resource Co.,Ltd
1
2
AA Talent Recruitment Co., Ltd. 
1
6
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โค้ชชิ่ง มาสเตอรี่ จำกัด
1
4
MODERN LIFE STYLE9365 (THAILAND) CO., LTD.
1
1
Gemini Personnel Recruitment Co.,Ltd.
1
1
GetLinks (Thailand) Co., Ltd.
1
1
Leap International Recruitment Co., Ltd.
1
1
PA&CA RECRUITMENT CO.,LTD.
1
19
บริษัท โกลคอล เอชอาร์ จำกัด
1
2
Artemis (South East Asia) Recruitment Co., Ltd.
1
13
PRTR Group Co.,Ltd.
1
1
Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1
1
AOU ASIA RECRUITMENT CO., LTD.
1
1
Adecco New Petchburi Recruitment Ltd.
1
2
Kennedia Connext Co.,Ltd
1
3
KANIGEN (THAILAND) CO., LTD
1
1
FC Recruitment Co.,Ltd.
1
22
Auctorem Solution Co., Ltd.
1
1
Pasona Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1
1
P-ONE SUBCONTRACT CO.,LTD.
1
1
Adecco Engineering & IT
1
1
Iteam Studio Co., Ltd.
1
1
Savvy Consultants Co., Ltd.
1
1
Adecco Rama IV Recruitment Limited
1
1
Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd. (NIPPON FELLOW SHIP TEAM)
1
1
Aspark Recruitment Co., Ltd.
1
1
NILECON (THAILAND) CO., LTD.
1
4
SmartSearch Recruitment
1
2
Michael Page International Recruitment (Thailand) Ltd.
1
1
NTT DATA Business Solutions (Thailand) Ltd.
1
5
WORLD ASIA SOLUTION CO., LTD.
1
1
บริษัท จัดหางาน อะลาคริส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง จำกัด
1
1
C.E. MAN HOLDING COMPANY LIMITED
1
1
Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1
1
JTIC Consultants Manpower Co., Ltd.
1
2
Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd. (PU1 TEAM)
1
1
Sanitas-Ambulante Pflegedienste GmbH & Co. KG Representative
1
2
ชื่อบริษัท
RGF HR Agent Recruitment Thailand Co., Ltd.
จำนวน 30 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
Jackson Grant Recruitment Co., Ltd
จำนวน 23 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
JAC Personnel Recruitment Ltd.
จำนวน 22 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 9 ครั้ง
Talentvis Recruitment (Thailand) Co., Ltd
จำนวน 17 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
ADECCO Phaholyothin Recruitment Ltd. / Adecco Recruitment (Thailand) Limited
จำนวน 11 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
Manpower - BS3_IT & Others (Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd)
จำนวน 11 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
Manpower Professional & Executive Recruitment
จำนวน 9 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Business Services Alliance Co., Ltd.
จำนวน 9 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
ISM Technology Recruitment Limited
จำนวน 8 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 11 ครั้ง
Jmax Recruitment Co., Ltd.
จำนวน 7 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 19 ครั้ง
360 Quality Management Co.,Ltd.
จำนวน 6 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 6 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Dee Staff Recruitment Co.,Ltd
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Elabram Recruitment Co., Ltd
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
TIMESCONSULT CO., LTD
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
EPS Consultants Recruitment Co.,Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
True Touch Co.,Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
Professional One Co.,Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
บริษัท สเกลอัพ คอนซัลติ้ง จำกัด
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Vinarco Services (Thailand) Limited
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
QRP Professional Company Limited
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินฟู่ซัน
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
One 360 Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Q Hunter Recruitment Co.,Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 10 ครั้ง
K Stone Corporation Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
RLC Outsourcing Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท ทาเล้นท์ ชาร์ก คอนซัลติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Adria Global Recruitment Co,Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
iBingo Consulting Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท วินทูเกเตอร์ จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
RJ Supply and Service Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 9 ครั้ง
Manpower - 279
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 13 ครั้ง
Thai Environmental Technic Limited
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 9 ครั้ง
Metro Source Recruitment Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
BB Talents Recruitment Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
General Outsourcing PCL.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
Albaly Group Recruitment Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Human Tech Consulting Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
C2S Recruitment Service Co.,Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
Predica Manpower Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
3P Professional Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
RSM Recruitment (Thailand) Limited
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Job Pluz Manpower Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Accretive Talent for Japan Limited
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
Asec Recruitment Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
Linktrix Consultants Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
HRnet One Executive Recruitment (Thailand) Limited
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
SLINGSHOT GROUP
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Mind Power Inter Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
KTI RECRUITMENT CONSULTANTS CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
BIPO Service (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Eastern Technical Engineering Public Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 12 ครั้ง
Adecco Bangna Limited.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Step Up Consulting Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
CRE (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Manpower Thailand - Bangna Branch
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Zip8 CO.,LTD
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Thai Syntax Travel Service Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
FCC Services Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
HU&MAR Consulting (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
TMF (Thailand) Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
CSR Consulting Group Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
Abroad Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Extend IT Resource Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
AA Talent Recruitment Co., Ltd. 
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โค้ชชิ่ง มาสเตอรี่ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
MODERN LIFE STYLE9365 (THAILAND) CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Gemini Personnel Recruitment Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
GetLinks (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Leap International Recruitment Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
PA&CA RECRUITMENT CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 19 ครั้ง
บริษัท โกลคอล เอชอาร์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Artemis (South East Asia) Recruitment Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 13 ครั้ง
PRTR Group Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
AOU ASIA RECRUITMENT CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Adecco New Petchburi Recruitment Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Kennedia Connext Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
KANIGEN (THAILAND) CO., LTD
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
FC Recruitment Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 22 ครั้ง
Auctorem Solution Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Pasona Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
P-ONE SUBCONTRACT CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Adecco Engineering & IT
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Iteam Studio Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Savvy Consultants Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Adecco Rama IV Recruitment Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd. (NIPPON FELLOW SHIP TEAM)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Aspark Recruitment Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
NILECON (THAILAND) CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
SmartSearch Recruitment
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Michael Page International Recruitment (Thailand) Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
NTT DATA Business Solutions (Thailand) Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
WORLD ASIA SOLUTION CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท จัดหางาน อะลาคริส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
C.E. MAN HOLDING COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
JTIC Consultants Manpower Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd. (PU1 TEAM)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Sanitas-Ambulante Pflegedienste GmbH & Co. KG Representative
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
รวม 103 บริษัท 315 คน จากกลุ่ม Recruitment Agency เข้าร่วมแล้ว