กลับ
มหาสารคาม
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
3
4
ABLE MEDICAL CO., LTD. (มหาสารคาม)
3
3
บริษัท พี.พี.เอส อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2
2
BAAN KASET LOHAKIJ CO., LTD.
1
3
ชื่อบริษัท
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
ABLE MEDICAL CO., LTD. (มหาสารคาม)
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท พี.พี.เอส อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
BAAN KASET LOHAKIJ CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
รวม 4 บริษัท 9 คน จากกลุ่ม มหาสารคาม เข้าร่วมแล้ว