กลับ
Petroleum/Energy/Mining
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
GC Marketing Solutions Company Limited
9
12
PURE THAI Energy Co.,Ltd.
8
3
Bangchak Corporation Public Company Limited
7
12
BESTEN Company Limited
7
18
Sahakol Equipment Public Co., Ltd.
6
4
Lanna Resources Public Company Limited
6
14
S.A. Petrotech Co., Ltd.
6
52
WP Energy Public Co., Ltd.
6
7
Thai Petroleum & Trading Co., Ltd.
5
3
PTT Public Company Limited.
5
2
Tatsuno (Thailand) Co., Ltd.
4
10
Super Central Gas Co.,LTD
4
2
GMS Interneer Co., Ltd
4
2
NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd
4
4
PTT LNG Company Limited (A Company of PTT Group)
4
2
JohnSolar Energy Co., Ltd.
3
8
Gulf Energy Development Public Company Limited
3
4
P.S.P. Specialties Co., Ltd.
3
3
ABP INDUCTION LIMITED
3
12
Impress Ethanol Co.,Ltd
3
5
BP - Castrol (Thailand) Limited
3
2
Amarin Printing and Publishing PCL.
3
10
CUEL Limited
3
7
Thaioil Energy Services Company Limited
3
2
Energy Response Co., Ltd.
3
7
Energy Prime Co., Ltd.
3
3
EGAT International Co., Ltd.
3
4
Takuni Group Public Company Limited
3
5
SC Group
3
6
Dhon Siri Diesel Co.,Ltd.
3
4
UBON SUNFLOWER CO.,LTD.
3
2
Scan Inter Public Company Limited
2
3
Piolax (Thailand) Ltd
2
2
Focuslab Ltd.
2
1
Hongsa Power Company Limited
2
1
Emas Energy Services (Thailand) Ltd.
2
1
Thai N.D.T Public Company Limited.
2
1
RODENSTOCK (THAILAND) CO.,LTD.
2
2
CHUGAI RO (THAILAND) CO., LTD
2
3
Gintech (Thailand) Limited
2
2
SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Ltd.
2
6
Unimit Engineering Public Company Limited
2
3
One More Link Co., Ltd
2
2
Asia Biogas (Thailand) Co., Ltd.
2
1
Absolute Clean Energy PCL
2
1
ExxonMobil Limited
2
2
Kubota Engine (Thailand) Co.,Ltd
2
1
บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด
2
3
SOLARTECH CENTER COMPANY LIMITED
2
1
PTT Retail Management Company Limited.
2
5
CLOVER POWER PCL
2
2
TotalEnergies Marketing (Thailand) Co., Ltd
2
9
BBGI Public Company Limited.
2
5
Solartouch Co.,Ltd
2
3
Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
2
5
PONGRAWE CO., LTD.
1
1
Ingenero (Thailand) Ltd.
1
1
Synergy Technology Co., Ltd.
1
3
Goodteam Enterprise Co.,Ltd.
1
1
Power Solution Technologies Public Company Limited
1
4
H & R Chempharm (Thailand) Ltd.
1
1
Advanced ID Asia Engineering Co., Ltd.
1
8
Padaeng Industry Public Company Limited
1
3
Maple Co., Ltd.
1
2
SPCG Public Company Limited
1
6
INTOPLANE SERVICES CO.,LTD.
1
1
ENERRAY UAC (THAILAND) Co.,Ltd.
1
2
Sahacogen (Chonburi) PCL
1
3
บริษัท อิมแพคท์คอนเนคท์ จำกัด
1
1
PRIMA COAL COMPANY LIMITED
1
1
Imerys Ceramics (Thailand) LTD
1
5
Fronius (Thailand) Ltd.
1
1
Seven Utilities and Power Public Company Limited
1
1
THAI AVIATION REFUELLING COMPANY LIMITED
1
2
บจก.เอ็นจี เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)
1
2
PEA ENCOM INTERNATIONAL CO.,LTD.
1
4
Thai Solar Energy Public Company Limited
1
1
Sermsang Power Corporation PLC.
1
1
InnoValues Precision (Thailand) Ltd
1
1
Kinetics Corporation Ltd.
1
1
บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
1
4
B.Grimm
1
1
Best Performance Engineering Co., Ltd.
1
11
Sheffield Offshore Services Pte Ltd
1
1
Exterran (Thailand) Ltd.
1
3
บริษัท ไพร์ม พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1
1
Pan Orient Energy (Siam) Ltd
1
2
Bangkok Industrial Gas Co., Ltd. (BIG)
1
6
Global Power Synergy Public Company Limited
1
1
Energy and Environmental Consulting Group Co., Ltd.
1
18
Stone One Public Company Limited
1
1
NS-OG ENERGY SOLUTIONS (THAILAND) LTD.
1
3
Green Rubber Energy Co., Ltd.
1
1
Long Win Thai Co., Ltd.
1
3
Green Earth Power (Thailand) Company Limited
1
1
AI Energy Public Company Limited
1
1
Thai Pipeline Network Co.,Ltd.
1
1
Asia Bio Mass Co., Ltd.
1
7
บริษัท พยัคฆ์ เพาเวอร์ คอร์ป จำกัด
1
3
Wholesale Electric Asia (Thailand) Co.,Ltd.
1
1
SPIRAX SARCO (THAILAND) LIMITED
1
1
Renew Able Energy For Thai People Co., Ltd.
1
3
Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (BAFS)
1
4
Babcock Power (Thailand) Limited
1
1
BioEnergy Germany – Machinery and Plant Construction Co., Ltd.
1
3
Thai MM Limited
1
1
SARAFF BIOGAS ENERGIES COMPANY LIMITED
1
1
Khanom Electricity Generating Co., Ltd.
1
1
Synergy Health (Thailand) Ltd.
1
1
Solventia Solar Thailand
1
1
BEV-X Co., Ltd.
1
2
General Nice Group
1
1
Asia Green Energy Public Company Limited
1
1
บริษัท ซีอาร์ซี อินสเปคชั่นส์ จำกัด
1
1
The Blue Circle (Thailand) Co.,Ltd.
1
1
Northern Gulf Resources Co.,Ltd.
1
1
บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด
1
1
บริษัท ไทยสงวนออยล์ จำกัด
1
1
Star Petroleum Refining Company Limited (SPRC)
1
3
Siam GS Battery Co.,Ltd.
1
1
Fahchai Engineering Co.,Ltd.
1
1
บริษัท เอซเธติค บาย แอมเพ็ค จำกัด
1
1
เอสเอสซี เอ็นจิเนียร์ริ่ง โซลูชั่นส์
1
1
Nortis Energy Company Limited
1
2
Synergy Asia Solution Co., Ltd.
1
2
ICPA (Thailand) Limited
1
4
Energy Research and Development Institute
1
1
Nangrong Gas
1
1
ต้องบุญปิโตเลียม (กลุ่มบริษัทต้องบุญ)
1
1
Jetion Solar (Thailand) Co., Ltd.
1
1
Thai-Japan Gas Co.,Ltd.
1
1
Idemitsu Lubricants (Thailand) Co., Ltd.
1
1
หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า
1
1
Fuchs Lubricants (Thailand) Co., Ltd.
1
6
At Energy Solution Co.,Ltd.
1
1
V Green Agriculture Co., Ltd.
1
1
Solar D Corporation Co., Ltd.
1
2
PTT Oil and Retail Business Company Limited
1
1
SONGKHLA BIOPOWER CO.,LTD.
1
1
Viraya Oil Transport Co.,Ltd.
1
4
Asia Magnetic Winding Co., Ltd.
1
2
ชื่อบริษัท
GC Marketing Solutions Company Limited
จำนวน 9 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 12 ครั้ง
PURE THAI Energy Co.,Ltd.
จำนวน 8 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Bangchak Corporation Public Company Limited
จำนวน 7 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 12 ครั้ง
BESTEN Company Limited
จำนวน 7 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 18 ครั้ง
Sahakol Equipment Public Co., Ltd.
จำนวน 6 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Lanna Resources Public Company Limited
จำนวน 6 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 14 ครั้ง
S.A. Petrotech Co., Ltd.
จำนวน 6 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 52 ครั้ง
WP Energy Public Co., Ltd.
จำนวน 6 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
Thai Petroleum & Trading Co., Ltd.
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
PTT Public Company Limited.
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Tatsuno (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 10 ครั้ง
Super Central Gas Co.,LTD
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
GMS Interneer Co., Ltd
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
PTT LNG Company Limited (A Company of PTT Group)
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
JohnSolar Energy Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
Gulf Energy Development Public Company Limited
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
P.S.P. Specialties Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
ABP INDUCTION LIMITED
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 12 ครั้ง
Impress Ethanol Co.,Ltd
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
BP - Castrol (Thailand) Limited
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Amarin Printing and Publishing PCL.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 10 ครั้ง
CUEL Limited
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
Thaioil Energy Services Company Limited
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Energy Response Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
Energy Prime Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
EGAT International Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Takuni Group Public Company Limited
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
SC Group
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
Dhon Siri Diesel Co.,Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
UBON SUNFLOWER CO.,LTD.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Scan Inter Public Company Limited
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Piolax (Thailand) Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Focuslab Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Hongsa Power Company Limited
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Emas Energy Services (Thailand) Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Thai N.D.T Public Company Limited.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
RODENSTOCK (THAILAND) CO.,LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
CHUGAI RO (THAILAND) CO., LTD
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Gintech (Thailand) Limited
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
Unimit Engineering Public Company Limited
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
One More Link Co., Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Asia Biogas (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Absolute Clean Energy PCL
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ExxonMobil Limited
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Kubota Engine (Thailand) Co.,Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
SOLARTECH CENTER COMPANY LIMITED
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
PTT Retail Management Company Limited.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
CLOVER POWER PCL
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
TotalEnergies Marketing (Thailand) Co., Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 9 ครั้ง
BBGI Public Company Limited.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Solartouch Co.,Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
PONGRAWE CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Ingenero (Thailand) Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Synergy Technology Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Goodteam Enterprise Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Power Solution Technologies Public Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
H & R Chempharm (Thailand) Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Advanced ID Asia Engineering Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
Padaeng Industry Public Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Maple Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
SPCG Public Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
INTOPLANE SERVICES CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ENERRAY UAC (THAILAND) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Sahacogen (Chonburi) PCL
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท อิมแพคท์คอนเนคท์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
PRIMA COAL COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Imerys Ceramics (Thailand) LTD
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Fronius (Thailand) Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Seven Utilities and Power Public Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
THAI AVIATION REFUELLING COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บจก.เอ็นจี เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
PEA ENCOM INTERNATIONAL CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Thai Solar Energy Public Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Sermsang Power Corporation PLC.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
InnoValues Precision (Thailand) Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Kinetics Corporation Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
B.Grimm
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Best Performance Engineering Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 11 ครั้ง
Sheffield Offshore Services Pte Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Exterran (Thailand) Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท ไพร์ม พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Pan Orient Energy (Siam) Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Bangkok Industrial Gas Co., Ltd. (BIG)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
Global Power Synergy Public Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Energy and Environmental Consulting Group Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 18 ครั้ง
Stone One Public Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
NS-OG ENERGY SOLUTIONS (THAILAND) LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Green Rubber Energy Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Long Win Thai Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Green Earth Power (Thailand) Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
AI Energy Public Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Thai Pipeline Network Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Asia Bio Mass Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
บริษัท พยัคฆ์ เพาเวอร์ คอร์ป จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Wholesale Electric Asia (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
SPIRAX SARCO (THAILAND) LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Renew Able Energy For Thai People Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (BAFS)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Babcock Power (Thailand) Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
BioEnergy Germany – Machinery and Plant Construction Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Thai MM Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
SARAFF BIOGAS ENERGIES COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Khanom Electricity Generating Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Synergy Health (Thailand) Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Solventia Solar Thailand
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
BEV-X Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
General Nice Group
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Asia Green Energy Public Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ซีอาร์ซี อินสเปคชั่นส์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
The Blue Circle (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Northern Gulf Resources Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ไทยสงวนออยล์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Star Petroleum Refining Company Limited (SPRC)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Siam GS Battery Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Fahchai Engineering Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท เอซเธติค บาย แอมเพ็ค จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
เอสเอสซี เอ็นจิเนียร์ริ่ง โซลูชั่นส์
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Nortis Energy Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Synergy Asia Solution Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
ICPA (Thailand) Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Energy Research and Development Institute
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Nangrong Gas
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ต้องบุญปิโตเลียม (กลุ่มบริษัทต้องบุญ)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Jetion Solar (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Thai-Japan Gas Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Idemitsu Lubricants (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Fuchs Lubricants (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
At Energy Solution Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
V Green Agriculture Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Solar D Corporation Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
PTT Oil and Retail Business Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
SONGKHLA BIOPOWER CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Viraya Oil Transport Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Asia Magnetic Winding Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
รวม 141 บริษัท 267 คน จากกลุ่ม Petroleum/Energy/Mining เข้าร่วมแล้ว