กลับ
นครปฐม
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
F - Plus Co., Ltd.
16
13
Buono (Thailand) Co.,Ltd
9
3
FORTH EMS PUBLIC COMPANY LIMITED
9
7
Micro Leasing Public Company Limited
8
4
MS North Star Logistics (Thailand) Co., Ltd.
6
16
SME THAI SOFTWARE CO., LTD.
5
1
Pharmahof Co.,Ltd.
5
3
Wall Technology Co.,Ltd.
5
33
Hua Seng Hong Express Co.,Ltd.
4
14
C.S.B. DRUG FACTORY CO.,LTD.
4
1
Warrix Sport Co., Ltd.
4
3
Harmless Harvest (Thailand) Co.,Ltd.
4
2
TTW Public Company Limited
4
4
Inspire Communications Co.,Ltd.
3
1
Chua Hah Seng Food Product Co.,Ltd
3
5
Mahidol University International Demonstration School (MUIDS)
3
4
J.S.FOAM CO., LTD.
3
1
Union Compound Co., Ltd.
3
1
PILLER (THAILAND) CO.,LTD.
3
5
LTU Apparels Co., Ltd.
3
1
Best Plastics Technology Co., Ltd.
2
1
True Energy Co., Ltd.
2
4
S.P.A. International Food Group Co., Ltd.
2
2
Ampol Food Procressing Limited
2
2
Bangkok Inter Food Co., Ltd.
2
1
Thai Marine Protection Co., Ltd.
2
5
TAWAN BLEACHING CO., LTD.
2
1
S.K. Scale Co., Ltd
2
6
Kasemchai Farm Group Co.,Ltd.
2
2
SIAM DESSERT COMPANY LIMITED
2
2
Mahidol Wittayanusorn School
2
4
บริษัท หอมมนต์ กรุ๊ป จำกัด
2
3
Xenix Electech Co.,Ltd
2
5
PENEAK QUALITY OIL CO.,LTD.
2
8
Seoul Clinic
2
5
AMP INTERNATIONAL CO.,LTD
2
12
Thai Preserved Food Co.,Ltd.
2
7
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
2
4
Tako Foods Industry Co., Ltd.
2
1
Sukboontip Co.,Ltd
1
1
Thai Ha Public Company Limited
1
1
บริษัท ศรีทิพย์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1
1
S.P. PETPACK CO., LTD
1
1
TPBI Public Company Limited
1
1
Lhian Thai Rice Vermicelli Co.,Ltd.
1
1
VCANBUY CO.,LTD.
1
1
Formular-A Co.,Ltd.
1
1
Division of Dengue Hemorrhagic Fever Research
1
1
PRIMA COAL COMPANY LIMITED
1
1
Dyno Electric Co.,Ltd.
1
4
JKN Global Group Public Company Limited
1
1
บริษัท ทองดีโลจิสติกส์โปร (ประเทศไทย) จำกัด
1
9
BLUEFALO Co., Ltd.
1
2
T I C MODULAR SYSTEM CO.,LTD.
1
7
Bio-Coslab Co.,Ltd.
1
1
บริษัท ช.รุ่งรัตติ์ จำกัด
1
3
W.R.C.ELECTRIC AND COMMUNICATION CO.,LTD
1
2
บริษัท อำพร สยาม จำกัด
1
2
NAKORNSAI CONTRAINER LAND & ENGINEERING COMPANY LIMITED
1
3
RAKSAKWAMPLODPAI CYP GUARD COMPANY LIMITED
1
4
J.Y.J.ENGINEER CO., LTD.
1
1
Tropicana Oil Co., Ltd.
1
1
Deestone Corporation Limited.
1
1
OTANI RADIAL CO.,LTD.
1
1
Seven Stars Pharmaceutical Co., Ltd.
1
4
LIJIACHENG (THAILAND) CO., LTD.
1
3
Polytech Industry Co., Ltd.
1
1
บริษัท ยาชิดะ จำกัด
1
1
Intramanee Co., Ltd.
1
2
Mahidol University ศูนย์บริหารสินทรัพย์
1
4
บริษัท วัน.ดี.ดี. ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1
3
Mahidol University International College.
1
2
Food Star Co., Ltd.
1
2
บริษัท วชิรจารุกุล จำกัด
1
3
บริษัท รวมชัยฟอกย้อม จำกัด
1
2
Division of Information Technology Office of the President (MUIT)
1
2
Health Water Co.,Ltd
1
1
Winner Inter Plas Co., Ltd.
1
1
ร้านวิษณุอิเลคทริค
1
3
บริษัท ริมน้ำนครชัยศรี จำกัด
1
1
Amorn Group (Amorn Electronic Center Spare Part Co.,Ltd)
1
1
Siam Casting Powders Limited
1
2
VNT Interprint company limited
1
1
MEDEZE GROUP PCL.
1
7
Palawatr Co.,Ltd.
1
3
MARC (Thailand) Co., Ltd.
1
1
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
1
ชื่อบริษัท
F - Plus Co., Ltd.
จำนวน 16 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 13 ครั้ง
Buono (Thailand) Co.,Ltd
จำนวน 9 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
FORTH EMS PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวน 9 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
Micro Leasing Public Company Limited
จำนวน 8 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
MS North Star Logistics (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 6 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 16 ครั้ง
SME THAI SOFTWARE CO., LTD.
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Pharmahof Co.,Ltd.
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Wall Technology Co.,Ltd.
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 33 ครั้ง
Hua Seng Hong Express Co.,Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 14 ครั้ง
C.S.B. DRUG FACTORY CO.,LTD.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Warrix Sport Co., Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Harmless Harvest (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
TTW Public Company Limited
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Inspire Communications Co.,Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Chua Hah Seng Food Product Co.,Ltd
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Mahidol University International Demonstration School (MUIDS)
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
J.S.FOAM CO., LTD.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Union Compound Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
PILLER (THAILAND) CO.,LTD.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
LTU Apparels Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Best Plastics Technology Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
True Energy Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
S.P.A. International Food Group Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Ampol Food Procressing Limited
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Bangkok Inter Food Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Thai Marine Protection Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
TAWAN BLEACHING CO., LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
S.K. Scale Co., Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
Kasemchai Farm Group Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
SIAM DESSERT COMPANY LIMITED
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Mahidol Wittayanusorn School
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
บริษัท หอมมนต์ กรุ๊ป จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Xenix Electech Co.,Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
PENEAK QUALITY OIL CO.,LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
Seoul Clinic
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
AMP INTERNATIONAL CO.,LTD
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 12 ครั้ง
Thai Preserved Food Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Tako Foods Industry Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Sukboontip Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Thai Ha Public Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ศรีทิพย์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
S.P. PETPACK CO., LTD
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
TPBI Public Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Lhian Thai Rice Vermicelli Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
VCANBUY CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Formular-A Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Division of Dengue Hemorrhagic Fever Research
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
PRIMA COAL COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Dyno Electric Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
JKN Global Group Public Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ทองดีโลจิสติกส์โปร (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 9 ครั้ง
BLUEFALO Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
T I C MODULAR SYSTEM CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
Bio-Coslab Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ช.รุ่งรัตติ์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
W.R.C.ELECTRIC AND COMMUNICATION CO.,LTD
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท อำพร สยาม จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
NAKORNSAI CONTRAINER LAND & ENGINEERING COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
RAKSAKWAMPLODPAI CYP GUARD COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
J.Y.J.ENGINEER CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Tropicana Oil Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Deestone Corporation Limited.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
OTANI RADIAL CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Seven Stars Pharmaceutical Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
LIJIACHENG (THAILAND) CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Polytech Industry Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ยาชิดะ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Intramanee Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Mahidol University ศูนย์บริหารสินทรัพย์
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
บริษัท วัน.ดี.ดี. ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Mahidol University International College.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Food Star Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท วชิรจารุกุล จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท รวมชัยฟอกย้อม จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Division of Information Technology Office of the President (MUIT)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Health Water Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Winner Inter Plas Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ร้านวิษณุอิเลคทริค
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท ริมน้ำนครชัยศรี จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Amorn Group (Amorn Electronic Center Spare Part Co.,Ltd)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Siam Casting Powders Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
VNT Interprint company limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
MEDEZE GROUP PCL.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
Palawatr Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
MARC (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
รวม 87 บริษัท 190 คน จากกลุ่ม นครปฐม เข้าร่วมแล้ว