กลับ
นครราชสีมา
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
Synchrotron Light Research Institute (Public Organization)
13
4
Starwell Business (1998) Co., Ltd
10
2
Sanguan Wongse Industries Co., Ltd.
10
4
Meechoke Transport Co., Ltd.
6
5
Hitachi Astemo Korat Ltd.
4
7
บริษัท คิงส์ ออฟ วาล์ว (นครราชสีมา) จำกัด
4
4
Khonburi Sugar Public Company Limited
3
2
Magnequench (Korat) Co., Ltd.
3
19
บริษัท พีซีเอส-นิสซิน จำกัด
2
2
Neastern Industry Limited
2
4
Eaton Industries (Thailand) Ltd.
2
3
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำทิพย์การโยธา
2
2
Korat Matsushita Co.,Ltd
2
2
A.L.M.T. (THAILAND) CO., LTD.
2
2
FUMAKILLA (THAILAND) LIMITED
2
2
บริษัท ณมี (ไทยแลนด์) จำกัด
2
1
Bangkok Ratchasima Hospital
2
2
TONG HUA BUAYAI (1994) CO.,LTD.
2
3
บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน เซอร์วิสเซส จำกัด
2
2
VAVA PACK CO.,LTD.
2
1
Korat Industry Co.,Ltd
2
8
THE ELEGANT MODEL CO.,LTD
2
5
Paisarn Electronic
2
1
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2
5
Casio ( Thailand ) Co., Ltd.
2
5
บริษัท บีเคเค ไอเดีย จำกัด
1
3
Ben’s Store Co., Ltd
1
1
บริษัท แอลป์ส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด
1
1
Chamnan Concrete Ltd., Part
1
7
บริษัท ไทยอาซาฮี จำกัด
1
1
แก้วทิพย์ฟาร์มสเตย์รีสอร์ท
1
1
บริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด
1
11
บริษัท ไทยสงวนออยล์ จำกัด
1
2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิชัย ก่อสร้าง
1
1
General Starch Limited
1
2
Nasa Fire Product and Safety Co.,Ltd
1
1
ED WOOD FARM
1
1
ALLWEB TECHNOLOGY CO.,LTD.
1
3
Buayai Bio Power Co., Ltd.
1
2
Siri Thana Real Estate Co.,Ltd
1
1
N. D. S. 34 COMPANY LIMITED
1
1
Anasara Development Co.,Ltd
1
24
SMILE SERVICE AIR CO., LTD.
1
1
P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING PUBLIC CO.,LTD
1
1
MMI Precision Assembly (Thailand) Co.,Ltd.
1
2
Greenme Group Co.,Ltd.
1
2
NK Mechatronics Co.,Ltd.
1
2
IMAGE CONSTRUCTION CO.,LTD.
1
2
UNISON PAN (ASIA) CO.,LTD.
1
1
WARAGUNYA 711 COMPANY LIMITED
1
2
Vanguard Foods Co., Ltd.
1
1
บริษัท เอเคซี ออลล์ จำกัด
1
1
ABICO DAIRY FARM CO.,LTD. (KORAT)
1
1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคราการช่าง
1
4
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณพัฒน์ 69
1
2
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด
1
1
Nishikawa Tachaplalert Cooper Ltd. ( Korat )
1
3
GNAS NURSING AND SERVICE CO., LTD.
1
2
Thai Vinytech (2002) Co.,Ltd.
1
5
Stamex Technology Co., Ltd.
1
1
Eaksahagroup Korat Co., Ltd.
1
1
More Creation Co., Ltd
1
1
บริษัท กู๊ด เนเบอร์ส ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
1
1
Piyaraj Construction Co.,Ltd.
1
2
N.E. NORTHEAST
1
2
Nakhonratchasima Honda Automobile Co., Ltd.
1
2
SHIN - EI High Tech Co., Ltd.
1
1
PROMPROUD GROW CO., LTD.
1
1
Viraya Oil Transport Co.,Ltd.
1
4
บริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด
1
3
บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จำกัด
1
3
BOONTHAI MACHINERY COMPLEX CO.,LTD.
1
1
BioEnergy Germany – Machinery and Plant Construction Co., Ltd.
1
3
บริษัท โคราช ไก่พื้นเมืองอีสาน จำกัด
1
1
Sima Thani Hotel
1
2
KARMA MOBILITY CO.,LTD.
1
2
Khonburi Power Plant Co.,Ltd.
1
1
Srithaisuperware Public Co., Ltd.
1
1
Visanuphan Co.,Ltd.
1
2
บริษัท ซีวายวาย โกลบอล จำกัด
1
1
บริษัท อิมเมจิ้น กรุ๊ป จำกัด
1
1
กุญชร ค้าวัสดุก่อสร้าง
1
1
ชื่อบริษัท
Synchrotron Light Research Institute (Public Organization)
จำนวน 13 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Starwell Business (1998) Co., Ltd
จำนวน 10 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Sanguan Wongse Industries Co., Ltd.
จำนวน 10 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Meechoke Transport Co., Ltd.
จำนวน 6 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Hitachi Astemo Korat Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
บริษัท คิงส์ ออฟ วาล์ว (นครราชสีมา) จำกัด
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Khonburi Sugar Public Company Limited
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Magnequench (Korat) Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 19 ครั้ง
บริษัท พีซีเอส-นิสซิน จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Neastern Industry Limited
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Eaton Industries (Thailand) Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำทิพย์การโยธา
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Korat Matsushita Co.,Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
A.L.M.T. (THAILAND) CO., LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
FUMAKILLA (THAILAND) LIMITED
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท ณมี (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Bangkok Ratchasima Hospital
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
TONG HUA BUAYAI (1994) CO.,LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน เซอร์วิสเซส จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
VAVA PACK CO.,LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Korat Industry Co.,Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
THE ELEGANT MODEL CO.,LTD
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Paisarn Electronic
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Casio ( Thailand ) Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
บริษัท บีเคเค ไอเดีย จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Ben’s Store Co., Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท แอลป์ส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Chamnan Concrete Ltd., Part
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
บริษัท ไทยอาซาฮี จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
แก้วทิพย์ฟาร์มสเตย์รีสอร์ท
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 11 ครั้ง
บริษัท ไทยสงวนออยล์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิชัย ก่อสร้าง
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
General Starch Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Nasa Fire Product and Safety Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ED WOOD FARM
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ALLWEB TECHNOLOGY CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Buayai Bio Power Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Siri Thana Real Estate Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
N. D. S. 34 COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Anasara Development Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 24 ครั้ง
SMILE SERVICE AIR CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING PUBLIC CO.,LTD
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
MMI Precision Assembly (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Greenme Group Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
NK Mechatronics Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
IMAGE CONSTRUCTION CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
UNISON PAN (ASIA) CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
WARAGUNYA 711 COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Vanguard Foods Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท เอเคซี ออลล์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ABICO DAIRY FARM CO.,LTD. (KORAT)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคราการช่าง
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณพัฒน์ 69
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Nishikawa Tachaplalert Cooper Ltd. ( Korat )
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
GNAS NURSING AND SERVICE CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Thai Vinytech (2002) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Stamex Technology Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Eaksahagroup Korat Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
More Creation Co., Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท กู๊ด เนเบอร์ส ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Piyaraj Construction Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
N.E. NORTHEAST
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Nakhonratchasima Honda Automobile Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
SHIN - EI High Tech Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
PROMPROUD GROW CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Viraya Oil Transport Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
บริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
BOONTHAI MACHINERY COMPLEX CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
BioEnergy Germany – Machinery and Plant Construction Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท โคราช ไก่พื้นเมืองอีสาน จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Sima Thani Hotel
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
KARMA MOBILITY CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Khonburi Power Plant Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Srithaisuperware Public Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Visanuphan Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท ซีวายวาย โกลบอล จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท อิมเมจิ้น กรุ๊ป จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
กุญชร ค้าวัสดุก่อสร้าง
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
รวม 82 บริษัท 144 คน จากกลุ่ม นครราชสีมา เข้าร่วมแล้ว