กลับ
นครสวรรค์
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
TOYOTA NAKORNSAWAN TOYOTA'S DEALERS (1981) CO.,LTD.
2
1
Homex Co.,Ltd.
2
2
C.T.K. INDUSTRY COMPANY LIMITED
1
1
NAKHON SAWAN YONGYUSENG LTD.,PART
1
1
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited
1
2
Lowernorth Solution Co.,Ltd.
1
1
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จำกัด
1
3
บริษัท ตึกน้ำเงินรีเทล จำกัด
1
1
ชื่อบริษัท
TOYOTA NAKORNSAWAN TOYOTA'S DEALERS (1981) CO.,LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Homex Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
C.T.K. INDUSTRY COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
NAKHON SAWAN YONGYUSENG LTD.,PART
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Lowernorth Solution Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท ตึกน้ำเงินรีเทล จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
รวม 8 บริษัท 10 คน จากกลุ่ม นครสวรรค์ เข้าร่วมแล้ว