กลับ
Agriculture/Forestry
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
Mitr Phol Sugar Corporation., Ltd.
29
4
Betagro Public Co.,Ltd.
13
5
Adams Enterprise Co.,Ltd
8
8
Krungthai Food Public Company Limited
5
3
Cargill Siam Limited
5
5
Thai Agro Exchange Co.,Ltd
5
6
Syngenta Crop Protection Ltd.
5
6
Chia Tai Company Limited
4
7
SANGTHONG SAHAFARM CO.,LTD
4
1
Chiangmai Fresh Milk Co.,Ltd.
4
5
ICP Ladda Co,.Ltd.
4
1
Thai Edible Oil Co.,Ltd.
4
2
Min Sen Machinery Co., Ltd.
4
3
Khon Kaen Sugar Industry PCL
4
10
Sanguan Wongse Industries Co., Ltd.
3
4
K.C. Rungruang Rice Mill Co., Ltd.
3
4
บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
3
6
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
2
4
Pacific Wood Co.,Ltd
2
7
East West Seed Co.,Ltd.
2
5
Flower Design Lab Co., Ltd.
2
2
THAWONPHAD FARM COMPANY LIMITED
2
1
บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด
2
2
Sandee Rice Co., Ltd.
2
3
Golfeast Co., Ltd.
2
4
Maxtex Trading Group Co.,LTD
2
4
ECO-AGRO PROTECH CO.,LTD
2
5
SPF Diana (Thailand) Co.,Ltd
2
2
LVD (Thailand) Limited
2
3
True Energy Co., Ltd.
2
4
UNIXCON CO., LTD.
2
2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตร รับเบอร์วู้ด (1998)
2
5
Rai Don Industry Co., Ltd.
2
2
Sakata Siam Seed Co.,Ltd.
2
1
Charoen Pokphand Seeds Co.,Ltd.
2
17
Bangsue Chia Meng Rice Mill Co., Ltd.
2
3
Universal Rice Co.,Ltd.
2
11
Kasemchai Farm Group Co.,Ltd.
2
2
Thai Food Industry (1964) Co.,Ltd
2
1
UNITED FEED MILL CO.,LTD.
2
4
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.)
2
5
Chacha Thai Co., Ltd.
2
2
APINYA GROUP COMPANY LIMITED
1
1
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1
1
ED WOOD FARM
1
1
Du Pont (Thailand) Limited
1
3
TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY CO.,LTD.
1
2
SIAM INTER DISTRIBUTOR CO., LTD.
1
1
บริษัท ถกลศรีฟาร์ม จำกัด
1
1
บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด
1
1
บริษัท ไอคอนเกษตร จำกัด
1
1
Zagro (Thailand) Co.,Ltd.
1
2
Manitfarm Feedmill Co., Ltd
1
3
GREEN LIFE HARMONY CO., LTD.
1
2
Bangkok Ranch Public Company Limited
1
2
Bird Conservation Society of Thailand
1
2
Friendship Corn Starch Co.,Ltd.
1
1
Shaiyo Triple A Group
1
1
บ้านข้าวหอมมะลิ
1
1
Vicchi Group
1
6
Terragro Fertilizer Co.,Ltd.
1
1
BD Agriculture (Thailand) Co.,Ltd
1
29
T.C. Union Agrotech Co., Ltd.
1
4
SURINSUGAR COMPANY LIMITED
1
5
Charoen Pokphand Engineering Co., Ltd.
1
1
บริษัท โปรซัน ฟาร์ม จำกัด
1
4
BIOGREENNIC CO., LTD.
1
1
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
1
1
บริษัท สุขสวัสดิ์ ไม้อัดไทย จำกัด
1
1
GROWTH AND AMPLE CO., LTD.
1
1
Wellness Asia Co.,Ltd
1
1
Sharp Formulators Co., Ltd.
1
1
German Engineering & Machinery Co.,Ltd.
1
3
A.T.C. Supply (1993) Co., Ltd
1
3
UNITED MUSHROOM CENTER CO.,LTD.
1
1
SUNSWEET PCL
1
1
ENZOOTIC BREEDING COMPANY LIMITED
1
1
Greenme Group Co.,Ltd.
1
2
บริษัท เติมตระการ จำกัด
1
1
บริษัท แมกซ์ เอจี จำกัด
1
1
เขายาวการเกษตร
1
1
B.S.Y. CONSTRUCTION CO.,LTD.
1
1
Chao Khun Agro Products Co ., LTD
1
1
Unilife International Co.,Ltd.
1
4
CM Premium Rice Co., Ltd.
1
2
Buriram Sugar Public Company Limited
1
3
PP Prime Public Company Limited.
1
4
Hydro and Agro Informatics Institute
1
1
Upright Agrology Co.,Ltd.
1
3
The Chillington Tool (Thailand) Co., Ltd.
1
1
Grobest Corporation Ltd.
1
3
JATANACHAROENPHUEDPOL LIMITED PARTNERSHIP
1
3
Ueno Fine Chemicals Industry (Thailand) Ltd.
1
1
JBF Co., Ltd.
1
2
Pacific Seeds (Thai) Ltd.
1
2
Sotus International Co., Ltd.
1
2
Nanapan Agri-Industrial Co., Ltd.
1
7
Centaco Group of Companies บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด
1
1
METRO INDUSTRIAL PARK CO.,LTD.
1
1
ABICO DAIRY FARM CO.,LTD. (KORAT)
1
1
Cannex Pharma Co., Ltd.
1
1
RMT Logistic Co.,Ltd.
1
2
บริษัท กู๊ด เนเบอร์ส ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
1
1
Laivijit Co., Ltd.
1
1
ERICOT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
1
1
ชื่อบริษัท
Mitr Phol Sugar Corporation., Ltd.
จำนวน 29 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Betagro Public Co.,Ltd.
จำนวน 13 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Adams Enterprise Co.,Ltd
จำนวน 8 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
Krungthai Food Public Company Limited
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Cargill Siam Limited
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Thai Agro Exchange Co.,Ltd
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
Syngenta Crop Protection Ltd.
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
Chia Tai Company Limited
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
SANGTHONG SAHAFARM CO.,LTD
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Chiangmai Fresh Milk Co.,Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
ICP Ladda Co,.Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Thai Edible Oil Co.,Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Min Sen Machinery Co., Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Khon Kaen Sugar Industry PCL
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 10 ครั้ง
Sanguan Wongse Industries Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
K.C. Rungruang Rice Mill Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Pacific Wood Co.,Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
East West Seed Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Flower Design Lab Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
THAWONPHAD FARM COMPANY LIMITED
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Sandee Rice Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Golfeast Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Maxtex Trading Group Co.,LTD
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
ECO-AGRO PROTECH CO.,LTD
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
SPF Diana (Thailand) Co.,Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
LVD (Thailand) Limited
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
True Energy Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
UNIXCON CO., LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตร รับเบอร์วู้ด (1998)
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Rai Don Industry Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Sakata Siam Seed Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Charoen Pokphand Seeds Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 17 ครั้ง
Bangsue Chia Meng Rice Mill Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Universal Rice Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 11 ครั้ง
Kasemchai Farm Group Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Thai Food Industry (1964) Co.,Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
UNITED FEED MILL CO.,LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.)
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Chacha Thai Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
APINYA GROUP COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ED WOOD FARM
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Du Pont (Thailand) Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
SIAM INTER DISTRIBUTOR CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ถกลศรีฟาร์ม จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ไอคอนเกษตร จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Zagro (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Manitfarm Feedmill Co., Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
GREEN LIFE HARMONY CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Bangkok Ranch Public Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Bird Conservation Society of Thailand
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Friendship Corn Starch Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Shaiyo Triple A Group
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บ้านข้าวหอมมะลิ
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Vicchi Group
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
Terragro Fertilizer Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
BD Agriculture (Thailand) Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 29 ครั้ง
T.C. Union Agrotech Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
SURINSUGAR COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Charoen Pokphand Engineering Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท โปรซัน ฟาร์ม จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
BIOGREENNIC CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท สุขสวัสดิ์ ไม้อัดไทย จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
GROWTH AND AMPLE CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Wellness Asia Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Sharp Formulators Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
German Engineering & Machinery Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
A.T.C. Supply (1993) Co., Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
UNITED MUSHROOM CENTER CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
SUNSWEET PCL
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ENZOOTIC BREEDING COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Greenme Group Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท เติมตระการ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท แมกซ์ เอจี จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
เขายาวการเกษตร
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
B.S.Y. CONSTRUCTION CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Chao Khun Agro Products Co ., LTD
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Unilife International Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
CM Premium Rice Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Buriram Sugar Public Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
PP Prime Public Company Limited.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Hydro and Agro Informatics Institute
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Upright Agrology Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
The Chillington Tool (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Grobest Corporation Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
JATANACHAROENPHUEDPOL LIMITED PARTNERSHIP
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Ueno Fine Chemicals Industry (Thailand) Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
JBF Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Pacific Seeds (Thai) Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Sotus International Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Nanapan Agri-Industrial Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
Centaco Group of Companies บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
METRO INDUSTRIAL PARK CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ABICO DAIRY FARM CO.,LTD. (KORAT)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Cannex Pharma Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
RMT Logistic Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท กู๊ด เนเบอร์ส ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Laivijit Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ERICOT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
รวม 105 บริษัท 220 คน จากกลุ่ม Agriculture/Forestry เข้าร่วมแล้ว