กลับ
นครศรีธรรมราช
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
Siam Masters Concrete Co.,Ltd
1
1
L.T. RUBBER CO., LTD.
1
2
Navakitel Design Hotel
1
1
บริษัท โพลาร์คูล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1
1
Khanom Electricity Generating Co., Ltd.
1
1
ชื่อบริษัท
Siam Masters Concrete Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
L.T. RUBBER CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Navakitel Design Hotel
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท โพลาร์คูล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Khanom Electricity Generating Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
รวม 5 บริษัท 5 คน จากกลุ่ม นครศรีธรรมราช เข้าร่วมแล้ว