กลับ
เพชรบูรณ์
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
BOONYAKIAT DAIRY FOOD CO.,LTD.
1
1
GO PLUS HEALTHY CO., LTD
1
3
หจก.ศ.ยางยนต์ วิเชียรบุรี
1
1
ชื่อบริษัท
BOONYAKIAT DAIRY FOOD CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
GO PLUS HEALTHY CO., LTD
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
หจก.ศ.ยางยนต์ วิเชียรบุรี
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
รวม 3 บริษัท 3 คน จากกลุ่ม เพชรบูรณ์ เข้าร่วมแล้ว