กลับ
พระนครศรีอยุธยา
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
NMB-Minebea Thai Ltd
17
38
CITIZEN MACHINERY ASIA COMPANY LIMITED
8
43
Western Digital (Thailand) Co.,Ltd.
6
2
LF Logistics (Thailand) Limited
6
7
Thai Sanko Co., Ltd.
6
8
WORLD ASIA SOLUTION CO., LTD.
5
1
Asian Parts Manufacturing Co., Ltd.
5
1
KCE Group of Companies (KCE Technology Company Limited)
5
4
Hana Semiconductor (Ayutthaya) Co., Ltd.
5
2
Techman Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
5
19
Thai Central Chemical Co., Ltd.
4
4
HappyChef (Thailand) Co.,Ltd.
4
5
Quality Construction Products Public Company Limited (Ayutthaya)
4
7
Ichitan Group Co., Ltd. (โรงงาน)
4
3
Nikon (Thailand) Co.,Ltd.
4
5
Sadesa (Thailand) Co., Ltd.
4
4
Thai Sintokogio Company Limited
4
8
NT TOOL (THAILAND) CO., LTD.
3
7
Nitto Denko Material (Thailand) Co.,Ltd.
3
3
Benchmark Electronics (Thailand) PCL.
3
7
KPY Holding Co.,Ltd
3
4
Terragro Fertilizer Co.,Ltd.
3
1
Kikuchi Narrow Fabric (Thailand) Co., Ltd
3
12
Swarovski Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
3
4
Thai Indo Kordsa Co.,Ltd.
3
9
MEKTEC Manufacturing Corporation (Thailand) Ltd.
2
12
Saiburg (Thailand) Co., Ltd.
2
7
Kobelco Electronics Material (Thailand) Co., Ltd.
2
2
บริษัท พานิคอม เอไอ จำกัด
2
2
Thai-Japan Gas Co.,Ltd.
2
2
Wangnoi Engineering Co.,Ltd.
2
3
Thai Nippon Foods Co., Ltd.
2
1
Golfeast Co., Ltd.
2
4
ECCO Tannery (Thailand) Co., Ltd.
2
3
Torrecid (Thailand) Co., Ltd
2
6
Takahashi Spring (Thailand) Co., Ltd.
2
1
TDK (Thailand) Co., Ltd.
2
2
PRECISION PLASTIC CO., LTD. (Ayudhaya)
2
1
Texchem-Pack (Thailand) Co., Ltd.
2
1
Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.
2
6
Magnecomp Precision Technology Public Company Limited
2
1
Advanex (Thailand) Ltd
2
2
Royal Time Citi Co., Ltd.
2
1
VENINE COPPER CO.,LTD
2
2
ECCO (Thailand) Co., Ltd
2
1
Inbisco (Thailand) Ltd.
2
4
BIGL Technologies (Thailand) Co., Ltd.
2
2
Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.
2
6
Transtec Industrial Co.,Ltd.
2
1
OLIC ( THAILAND ) Limited
2
2
Disk Precision Industries (Thailand) Co.,Ltd.
2
1
Thai Hino Ayutthaya Co.,Ltd.
1
1
SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND)CO.,LTD
1
1
Asahikasei Plastics (Thailand) Co.,Ltd.
1
2
Nittsu Shoji (Thailand) Co.,Ltd.
1
1
NISSIN TECHNIS (THAILAND) CO.,LTD.
1
3
บริษัท โพรเทเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
1
5
บริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จำกัด
1
1
Katayama Micronics Precision (Thailand) Co.,Ltd
1
1
Jansomboon Lighting Co., Ltd.
1
2
บริษัท คัตซียาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด
1
1
Teijin Corporation (Thailand) Limited
1
5
MITANI MICRONICS (THAILAND) CO.,LTD.
1
1
Izumi Industry (Thailand) Co., Ltd.
1
1
Columbia Chrome Co.,Ltd
1
1
Canon Hi-Tech (Thailand) Ltd.
1
2
Pioneer Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd
1
1
JASMINE ENGINEERING CO.,LTD.
1
1
Teral Thai Co., Ltd.
1
3
KATAYAMA ADVANCED PRECISION (THAILAND) LTD.
1
1
Por. Paor Motor Service Co.,Ltd.
1
2
MONOPY (THAILAND) CO., LTD.
1
1
Kings Brite Co.,Ltd.
1
2
AAL TRANSPORTATION CO.,LTD.
1
1
THAI SUMILOX CO.,LTD.
1
1
SOMJAI PROPERTY COMPANY LIMITED
1
5
Heil Trailer Asia limited
1
1
บริษัท ศรีอยุธยา คอนกรีต จำกัด
1
2
บริษัท เอจีอี ไทย จำกัด
1
1
Furukawa FITEL (Thailand) Co., Ltd.
1
3
บริษัท โกลคอล เอชอาร์ จำกัด
1
3
Wellness City Co., Ltd.
1
1
MMC TOOLS (THAILAND) CO.,LTD.
1
1
C & W Interfoods Co., Ltd.
1
1
Fujikura Electronics (Thailand) Ltd. (Ayutthaya)
1
1
Stiebel Eltron Asia Ltd.
1
1
Wing Fung Packaging Co., Ltd. 
1
3
NNT ORGANIZE COMPANY LIMITED
1
1
NIDA PHARMA INCORPORATION CO.,LTD
1
3
T.C.H. Suminoe Co.,Ltd.
1
1
Merick Polymers Co., Ltd.
1
1
หยูกยาเภสัช 1
1
1
Air Express Engineering Co.,Ltd.
1
1
Matsuda Sangyo (Thailand) Co.,Ltd.
1
1
GMCC and Welling Appliance Component (Thailand) Co., Ltd
1
8
DKK Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1
1
Thai Sin Technical Co.,Ltd.
1
1
Sanden (Thailand) Co., Ltd.
1
1
Super Glass & Aluminum Co., Ltd.
1
1
BBGI Bio Diesel Company Limited
1
1
Z. Kuroda (Thailand) Co., Ltd.
1
2
Chiyoda Integre (Thailand) Co., Ltd.
1
1
Panasonic Industrial Devices SUNX (Thailand) Co., Ltd.
1
1
Kyosei Factory (Thailand) Co.,Ltd.
1
1
Toyo Seikan (Thailand) Co.,Ltd
1
1
Nanapan Agri-Industrial Co., Ltd.
1
7
I.M.E. (Thailand) Co., Ltd.
1
1
KC GRAND DEVELOPMENT CO., LTD.
1
1
MMI Precision Forming (Thailand) Limited
1
4
Able Sanoh Industries (1996) Co.,Ltd.
1
8
A.U.T. Co.,Ltd.
1
2
Air-Con Parts Engineering (Thailand) Co., Ltd
1
1
Nidec Precision (Thailand) Co., Ltd. (Ayutthaya)
1
1
InnoValues Precision (Thailand) Ltd
1
1
H-One Parts (Thailand) Co.,Ltd
1
1
MING ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.
1
1
IntriPlex (Thailand) Ltd.
1
2
T-ONE Group Co., Ltd.
1
1
บริษัท นิตโต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
1
1
KB Systems (Thailand) Co., Ltd.
1
2
บริษัท เคเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
1
3
SAM Precision (Thailand) Limited
1
7
Avancetech Engineering Co.,Ltd.
1
1
Borntras (Thailand) Ltd.
1
8
Foodtech Products (Thailand) Co.,Ltd.
1
1
Plasess Hi-tech Co.,Ltd.
1
1
Techno Resin Co.,Ltd. (Ayutthaya)
1
1
P-ONE SUBCONTRACT CO.,LTD.
1
1
Miyoshi Hitech Co.,Ltd
1
1
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
1
2
ชื่อบริษัท
NMB-Minebea Thai Ltd
จำนวน 17 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 38 ครั้ง
CITIZEN MACHINERY ASIA COMPANY LIMITED
จำนวน 8 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 43 ครั้ง
Western Digital (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 6 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
LF Logistics (Thailand) Limited
จำนวน 6 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
Thai Sanko Co., Ltd.
จำนวน 6 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
WORLD ASIA SOLUTION CO., LTD.
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Asian Parts Manufacturing Co., Ltd.
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
KCE Group of Companies (KCE Technology Company Limited)
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Hana Semiconductor (Ayutthaya) Co., Ltd.
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Techman Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 19 ครั้ง
Thai Central Chemical Co., Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
HappyChef (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Quality Construction Products Public Company Limited (Ayutthaya)
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
Ichitan Group Co., Ltd. (โรงงาน)
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Nikon (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Sadesa (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Thai Sintokogio Company Limited
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
NT TOOL (THAILAND) CO., LTD.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
Nitto Denko Material (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Benchmark Electronics (Thailand) PCL.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
KPY Holding Co.,Ltd
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Terragro Fertilizer Co.,Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Kikuchi Narrow Fabric (Thailand) Co., Ltd
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 12 ครั้ง
Swarovski Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Thai Indo Kordsa Co.,Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 9 ครั้ง
MEKTEC Manufacturing Corporation (Thailand) Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 12 ครั้ง
Saiburg (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
Kobelco Electronics Material (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท พานิคอม เอไอ จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Thai-Japan Gas Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Wangnoi Engineering Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Thai Nippon Foods Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Golfeast Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
ECCO Tannery (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Torrecid (Thailand) Co., Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
Takahashi Spring (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
TDK (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
PRECISION PLASTIC CO., LTD. (Ayudhaya)
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Texchem-Pack (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
Magnecomp Precision Technology Public Company Limited
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Advanex (Thailand) Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Royal Time Citi Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
VENINE COPPER CO.,LTD
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
ECCO (Thailand) Co., Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Inbisco (Thailand) Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
BIGL Technologies (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
Transtec Industrial Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
OLIC ( THAILAND ) Limited
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Disk Precision Industries (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Thai Hino Ayutthaya Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND)CO.,LTD
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Asahikasei Plastics (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Nittsu Shoji (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
NISSIN TECHNIS (THAILAND) CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท โพรเทเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
บริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Katayama Micronics Precision (Thailand) Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Jansomboon Lighting Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท คัตซียาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Teijin Corporation (Thailand) Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
MITANI MICRONICS (THAILAND) CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Izumi Industry (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Columbia Chrome Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Canon Hi-Tech (Thailand) Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Pioneer Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
JASMINE ENGINEERING CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Teral Thai Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
KATAYAMA ADVANCED PRECISION (THAILAND) LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Por. Paor Motor Service Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
MONOPY (THAILAND) CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Kings Brite Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
AAL TRANSPORTATION CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
THAI SUMILOX CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
SOMJAI PROPERTY COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Heil Trailer Asia limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ศรีอยุธยา คอนกรีต จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท เอจีอี ไทย จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Furukawa FITEL (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท โกลคอล เอชอาร์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Wellness City Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
MMC TOOLS (THAILAND) CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
C & W Interfoods Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Fujikura Electronics (Thailand) Ltd. (Ayutthaya)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Stiebel Eltron Asia Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Wing Fung Packaging Co., Ltd. 
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
NNT ORGANIZE COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
NIDA PHARMA INCORPORATION CO.,LTD
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
T.C.H. Suminoe Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Merick Polymers Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
หยูกยาเภสัช 1
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Air Express Engineering Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Matsuda Sangyo (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
GMCC and Welling Appliance Component (Thailand) Co., Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
DKK Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Thai Sin Technical Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Sanden (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Super Glass & Aluminum Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
BBGI Bio Diesel Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Z. Kuroda (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Chiyoda Integre (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Panasonic Industrial Devices SUNX (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Kyosei Factory (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Toyo Seikan (Thailand) Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Nanapan Agri-Industrial Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
I.M.E. (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
KC GRAND DEVELOPMENT CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
MMI Precision Forming (Thailand) Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Able Sanoh Industries (1996) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
A.U.T. Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Air-Con Parts Engineering (Thailand) Co., Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Nidec Precision (Thailand) Co., Ltd. (Ayutthaya)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
InnoValues Precision (Thailand) Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
H-One Parts (Thailand) Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
MING ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
IntriPlex (Thailand) Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
T-ONE Group Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท นิตโต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
KB Systems (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท เคเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
SAM Precision (Thailand) Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
Avancetech Engineering Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Borntras (Thailand) Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
Foodtech Products (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Plasess Hi-tech Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Techno Resin Co.,Ltd. (Ayutthaya)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
P-ONE SUBCONTRACT CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Miyoshi Hitech Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
รวม 130 บริษัท 251 คน จากกลุ่ม พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมแล้ว