กลับ
เพชรบุรี
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
EMERALD NONWOVENS INTERNATIONAL CO., LTD.
2
1
Xian - Ning Seafood Co., Ltd.
2
3
Thai Forging Engineering Co.,Ltd.
2
1
Thai Luxe Enterprises Public Co.,Ltd
2
1
MCT (Thailand) Co., Ltd.
1
5
Jacquard Textile (Asia) Limited
1
6
PP Prime Public Company Limited.
1
4
Manitfarm Feedmill Co., Ltd
1
3
Optichem Polymers (Thailand) Co., Ltd.
1
1
Yong Chang Cafe & Bar
1
1
ชื่อบริษัท
EMERALD NONWOVENS INTERNATIONAL CO., LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Xian - Ning Seafood Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Thai Forging Engineering Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Thai Luxe Enterprises Public Co.,Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
MCT (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Jacquard Textile (Asia) Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
PP Prime Public Company Limited.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Manitfarm Feedmill Co., Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Optichem Polymers (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Yong Chang Cafe & Bar
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
รวม 10 บริษัท 14 คน จากกลุ่ม เพชรบุรี เข้าร่วมแล้ว