กลับ
พิษณุโลก
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
Chinnarat S.D.O Co.,Ltd
3
7
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อี. ออโต้เทรด
2
3
บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
2
5
SNN Leasing Co.,Ltd.
2
3
Toyota Phitsanulok Toyotas Dealer Co.,Ltd.(โตโยต้าพิษณุโลก)
2
1
CARA BEAUTY CO., LTD.
1
4
CODE IMPRESS IT SOLUTION CO.,LTD.
1
8
The Chonni
1
2
Sabuy Leasing Co.,Ltd.
1
3
บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
1
2
MD MINER MARKETING COMPANY LIMITED
1
1
บริษัท แอนนิกา654 จำกัด
1
4
Topland Plaza Co.,Ltd.
1
1
Toyota Premium Phitsanulok Co.,Ltd.
1
3
ชื่อบริษัท
Chinnarat S.D.O Co.,Ltd
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อี. ออโต้เทรด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
SNN Leasing Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Toyota Phitsanulok Toyotas Dealer Co.,Ltd.(โตโยต้าพิษณุโลก)
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
CARA BEAUTY CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
CODE IMPRESS IT SOLUTION CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
The Chonni
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Sabuy Leasing Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
MD MINER MARKETING COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท แอนนิกา654 จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Topland Plaza Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Toyota Premium Phitsanulok Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
รวม 14 บริษัท 20 คน จากกลุ่ม พิษณุโลก เข้าร่วมแล้ว