กลับ
ภูเก็ต
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
VONBUNDIT CO.,LTD.
5
20
Laguna Holiday Club Co.,Ltd.
5
1
Phuket Villa
3
6
Maikhao Dream Villa Resort & Spa Phuket
3
1
Hughes Krupica Consulting Co., Ltd.
3
4
CLX Thai Co.,Ltd.
3
19
Boat Pattana Co., Ltd.
3
10
TANACHAI GLASS ALUMINUM CO.,LTD.
3
1
Choochuay Trading Group Co.,Ltd.
2
2
MVCI (THAILAND) LTD.
2
4
Phuket Thanee Real Estates Co., Ltd.
2
1
JWS Consulting Company Limited
2
1
Thailand Smelting and Refining Co., Ltd. (Thaisarco)
2
1
Phuket Cement Co., Ltd.
1
3
Sedna Asia Co.,Ltd.
1
2
Thai Benjarong by Siam Ceramic Trading
1
1
KAJONKIETSUKSA SCHOOL
1
2
Phuket Abalone Farm Co.,Ltd.
1
1
BIC (Phuket) Co.,Ltd
1
1
Phuket Plus Co., Ltd.
1
2
PHUKET YANYONG CO.,LTD.
1
1
EXCIS COMPLIANCE (THAILAND) COMPANY LIMITED
1
1
The Naka Island, A Luxury Collection Resort & Spa
1
1
Chalong Concrete Group
1
2
Thelifeco (Thailand) Ltd.
1
3
Avista Grande Phuket Karon MGallery by Sofitel
1
1
CHIVALRY COMPANY LIMITED
1
1
Galileo Maritime Co., Ltd.
1
3
CHAROEN CHANA (1986) CO., LTD.
1
1
Kajonkiet International School, Phuket (KIS)
1
2
Green Energy Phuket Co, Ltd.
1
2
Smile Ticket and Tour Limited Partnership
1
2
Luck Asia Intertrade Co.,Ltd.
1
13
บริษัท โปรอัลฟ่า (ไทยแลนด์) จำกัด
1
1
Adisak Trading Co., Ltd
1
1
Thavorn Beach Village & Spa
1
1
S T P Group Co.Ltd.
1
1
PHUKET JET EXPRESS CO., LTD.
1
1
FINSTABLE CO., LTD.
1
1
Heritage Asset Co., Ltd. (Royal Phuket Marina)
1
1
D-TOPS ENGINEERING AND SUPPLY CO.,LTD.
1
2
ELEPHANT HILLS CO.,LTD
1
11
Thai Oriental Holiday Co.,Ltd.
1
1
Somboon House Co., Ltd.
1
1
บริษัท เอเอสแอล เมเนจเม้นท์ คอนแทรคติ้ง จำกัด
1
3
PHU TECH CO.,LTD.
1
3
Kon Barn Lawl Co., Ltd.
1
1
บริษัท ภูเก็ต ดองเชอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
1
1
SKGF. TRADING (2002) CO.,LTD.
1
3
บริษัท อันดามัน บีช สวีท จำกัด
1
3
บริษัท ออลล์ไรส์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
1
1
ชื่อบริษัท
VONBUNDIT CO.,LTD.
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 20 ครั้ง
Laguna Holiday Club Co.,Ltd.
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Phuket Villa
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
Maikhao Dream Villa Resort & Spa Phuket
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Hughes Krupica Consulting Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
CLX Thai Co.,Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 19 ครั้ง
Boat Pattana Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 10 ครั้ง
TANACHAI GLASS ALUMINUM CO.,LTD.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Choochuay Trading Group Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
MVCI (THAILAND) LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Phuket Thanee Real Estates Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
JWS Consulting Company Limited
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Thailand Smelting and Refining Co., Ltd. (Thaisarco)
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Phuket Cement Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Sedna Asia Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Thai Benjarong by Siam Ceramic Trading
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
KAJONKIETSUKSA SCHOOL
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Phuket Abalone Farm Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
BIC (Phuket) Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Phuket Plus Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
PHUKET YANYONG CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
EXCIS COMPLIANCE (THAILAND) COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
The Naka Island, A Luxury Collection Resort & Spa
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Chalong Concrete Group
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Thelifeco (Thailand) Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Avista Grande Phuket Karon MGallery by Sofitel
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
CHIVALRY COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Galileo Maritime Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
CHAROEN CHANA (1986) CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Kajonkiet International School, Phuket (KIS)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Green Energy Phuket Co, Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Smile Ticket and Tour Limited Partnership
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Luck Asia Intertrade Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 13 ครั้ง
บริษัท โปรอัลฟ่า (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Adisak Trading Co., Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Thavorn Beach Village & Spa
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
S T P Group Co.Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
PHUKET JET EXPRESS CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
FINSTABLE CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Heritage Asset Co., Ltd. (Royal Phuket Marina)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
D-TOPS ENGINEERING AND SUPPLY CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
ELEPHANT HILLS CO.,LTD
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 11 ครั้ง
Thai Oriental Holiday Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Somboon House Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท เอเอสแอล เมเนจเม้นท์ คอนแทรคติ้ง จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
PHU TECH CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Kon Barn Lawl Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ภูเก็ต ดองเชอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
SKGF. TRADING (2002) CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท อันดามัน บีช สวีท จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท ออลล์ไรส์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
รวม 51 บริษัท 76 คน จากกลุ่ม ภูเก็ต เข้าร่วมแล้ว