กลับ
ปราจีนบุรี
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
Inter Group Packaging
7
7
European Food Public Company Limited
7
2
Canon Prachinburi (Thailand) Ltd.
6
12
Aisin Thai Automotive Casting Co.,Ltd
4
2
Siam Yachiyo Co.,Ltd.
4
9
Kabinburi Glass Industry Co.,Ltd.
3
8
Winsome Green Co., Ltd.
3
2
ADVICS Asia Pacific Co., Ltd.
3
2
Siam Aisin Co., Ltd.
3
5
Cheynet (Asia) Co., Ltd
2
2
Inoac Industries (Thailand) Co.,Ltd.
2
5
Arcelik Hitachi Home Appliances (Thailand) Ltd.
2
4
Daicel Safety Systems (Thailand) Co.,Ltd.
2
4
S.R.TYRES CO.,LTD.
2
2
T Secure International Company Limited
2
2
Pruksa Village Co., Ltd.
2
2
YS Tech (Thailand) Co.,Ltd
2
2
Golden Crane Prachinburi Co., Ltd.
2
5
Oji Paper ( Thailand ) Ltd. / Oji Label (Thailand) Ltd.
2
2
Alpla Packaging (Thailand) Ltd.
1
10
Bangkok Industrial Boiler Co.,Ltd
1
1
Sicgil (Thailand) Limited
1
3
Emerson Electric (Thailand) Ltd. (Prachinburi)
1
1
FOREST'N MOUNTAIN RESORT KAO YAI CO., LTD.
1
1
Trix Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1
1
Welbilt Manufacturing (Thailand) Ltd (Prachinburi)
1
1
ALL METAL PART INDUSTRY CO., LTD.
1
3
T.S.B. STEEL Co., Ltd.
1
3
Daramic (Thailand) Limited.
1
3
Toshiba Semiconductor (Thailand) Co., Ltd.
1
2
Surtec and Plamex Co.,Ltd.
1
1
ชื่อบริษัท
Inter Group Packaging
จำนวน 7 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
European Food Public Company Limited
จำนวน 7 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Canon Prachinburi (Thailand) Ltd.
จำนวน 6 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 12 ครั้ง
Aisin Thai Automotive Casting Co.,Ltd
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Siam Yachiyo Co.,Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 9 ครั้ง
Kabinburi Glass Industry Co.,Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
Winsome Green Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
ADVICS Asia Pacific Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Siam Aisin Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Cheynet (Asia) Co., Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Inoac Industries (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Arcelik Hitachi Home Appliances (Thailand) Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Daicel Safety Systems (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
S.R.TYRES CO.,LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
T Secure International Company Limited
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Pruksa Village Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
YS Tech (Thailand) Co.,Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Golden Crane Prachinburi Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Oji Paper ( Thailand ) Ltd. / Oji Label (Thailand) Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Alpla Packaging (Thailand) Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 10 ครั้ง
Bangkok Industrial Boiler Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Sicgil (Thailand) Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Emerson Electric (Thailand) Ltd. (Prachinburi)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
FOREST'N MOUNTAIN RESORT KAO YAI CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Trix Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Welbilt Manufacturing (Thailand) Ltd (Prachinburi)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ALL METAL PART INDUSTRY CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
T.S.B. STEEL Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Daramic (Thailand) Limited.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Toshiba Semiconductor (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Surtec and Plamex Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
รวม 31 บริษัท 72 คน จากกลุ่ม ปราจีนบุรี เข้าร่วมแล้ว