กลับ
ระนอง
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด
2
9
P.SPP Ranong Co., Ltd.
1
5
ชื่อบริษัท
บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 9 ครั้ง
P.SPP Ranong Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
รวม 2 บริษัท 3 คน จากกลุ่ม ระนอง เข้าร่วมแล้ว