กลับ
ราชบุรี
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปัตย์
7
8
Banpong Chromium Co., Ltd.
3
1
บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
2
1
Zola Asphalt Co.,Ltd
2
1
CORO Brothers Co., LTD.
2
3
บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1
1
บจก. เอส.ดับบลิว.วูด
1
2
LUCKY STAR WEAVING CO.,LTD.
1
1
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรี
1
6
บริษัท เติมตระการ จำกัด
1
2
Banpong Engineering Co., Ltd.
1
1
บริษัท อินฟินีตี้ 2009 จำกัด
1
1
A&M CASTING (THAILAND) CO.,LTD.
1
2
บริษัท เอ เอส ซี เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1
3
ชื่อบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปัตย์
จำนวน 7 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
Banpong Chromium Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Zola Asphalt Co.,Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
CORO Brothers Co., LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บจก. เอส.ดับบลิว.วูด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
LUCKY STAR WEAVING CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรี
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
บริษัท เติมตระการ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Banpong Engineering Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท อินฟินีตี้ 2009 จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
A&M CASTING (THAILAND) CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท เอ เอส ซี เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
รวม 14 บริษัท 25 คน จากกลุ่ม ราชบุรี เข้าร่วมแล้ว