กลับ
สระบุรี
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
Siam Furukawa Co., Ltd. (FB BATTERY)
6
16
Thai Beverage Can Co., Ltd.
5
3
Diamond Building Products PLC
5
11
ASIAN BEST CHICKEN CO., LTD.
4
4
TOTO (Thailand) Co., Ltd.
4
7
JCY HDD TECHNOLOGY CO., LTD.
3
6
THAI INABA FOODS CO.,LTD.
3
2
Royal Copenhagen (Thailand) Co., Ltd.
3
11
Thai Acrylic Fibre Co., Ltd.
3
9
Younexa (Thailand) Co.,Ltd
3
3
THE NAWALOHA INDUSTRY CO., LTD.
2
3
บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัด
2
1
บริษัท นิตโตะ ฟูจิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
2
4
บริษัท วาณีฟู๊ด โปรดักส์ จํากัด
2
2
Next Can Innovation Co., Ltd.
2
1
North Land Development Co., Ltd.
2
1
Guardian Industries Corp Ltd
2
3
Thai Malaya Glass Co., Ltd.
2
1
PATRA PORCELAIN CO., LTD.
2
2
Alphametrics Co., Ltd.
2
5
บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด
1
3
Magotteaux Co., Ltd.
1
3
Siam NGK Technocera Co.,Ltd.
1
1
TS TECH (THAILAND) CO.,LTD.
1
1
Pacific Seeds (Thai) Ltd.
1
2
Welding Alloys (Thailand) Co., Ltd.
1
2
Italian-Thai Industrial Complex
1
1
บริษัท จรูญรัตน์ วัน จำกัด
1
1
บริษัท เซ็นทรัล เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
1
1
บริษัท สระบุรี รุ่งเรืองกิจ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1
2
TPI Polene Public Co., Ltd. (Saraburi)
1
2
Sosuco Ceramic CO.,LTD.
1
5
บริษัท เฟมัส แฟชั่น จำกัด
1
1
F VER HEALTH (THAILAND) COMPANY LIMITED
1
3
HERBA BANGKOK S.L.
1
3
CROWN Bevcan and Closures (Thailand) Co.,Ltd.
1
6
Edogawa Gosei (Thailand) Co., Ltd.
1
1
Ducommun Technologies (Thailand) Co., Ltd.
1
1
บริษัท ปอย แฟชั่น จำกัด
1
1
ชื่อบริษัท
Siam Furukawa Co., Ltd. (FB BATTERY)
จำนวน 6 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 16 ครั้ง
Thai Beverage Can Co., Ltd.
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Diamond Building Products PLC
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 11 ครั้ง
ASIAN BEST CHICKEN CO., LTD.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
TOTO (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
JCY HDD TECHNOLOGY CO., LTD.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
THAI INABA FOODS CO.,LTD.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Royal Copenhagen (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 11 ครั้ง
Thai Acrylic Fibre Co., Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 9 ครั้ง
Younexa (Thailand) Co.,Ltd
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
THE NAWALOHA INDUSTRY CO., LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท นิตโตะ ฟูจิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
บริษัท วาณีฟู๊ด โปรดักส์ จํากัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Next Can Innovation Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
North Land Development Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Guardian Industries Corp Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Thai Malaya Glass Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
PATRA PORCELAIN CO., LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Alphametrics Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Magotteaux Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Siam NGK Technocera Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
TS TECH (THAILAND) CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Pacific Seeds (Thai) Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Welding Alloys (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Italian-Thai Industrial Complex
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท จรูญรัตน์ วัน จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท เซ็นทรัล เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท สระบุรี รุ่งเรืองกิจ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
TPI Polene Public Co., Ltd. (Saraburi)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Sosuco Ceramic CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
บริษัท เฟมัส แฟชั่น จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
F VER HEALTH (THAILAND) COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
HERBA BANGKOK S.L.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
CROWN Bevcan and Closures (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
Edogawa Gosei (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Ducommun Technologies (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ปอย แฟชั่น จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
รวม 39 บริษัท 78 คน จากกลุ่ม สระบุรี เข้าร่วมแล้ว