กลับ
สิงห์บุรี
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
Kesara Bakery
1
1
Creamery Plus Company Limited
1
3
บริษัท บี เซนท์ โซลูชั่น จำกัด
1
2
ชื่อบริษัท
Kesara Bakery
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Creamery Plus Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท บี เซนท์ โซลูชั่น จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
รวม 3 บริษัท 3 คน จากกลุ่ม สิงห์บุรี เข้าร่วมแล้ว