กลับ
ฉะเชิงเทรา
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
Double A (1991) Public Co., Ltd.
16
24
Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.
7
3
Union Galvanizer Co., Ltd.
7
3
Siam NSK Steering Systems Co., Ltd.
7
8
Best Tech & Engineering Limited
5
29
Hitachi Astemo Asia Ltd.
4
7
Siam Crystal Rice Company Limited.
4
1
DIMOND ELECTRIC ASIA PACIFIC CO., LTD.
4
2
Sirivatana Interprint Public Company Limited
4
2
Dai - Ichi Packaging Co., Ltd.
4
2
TOKIN ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.
4
4
Sharp Appliances (Thailand) Co.,Ltd
3
21
Microchip Technology (Thailand) Co.,Ltd.
3
2
Kubota Engine (Thailand) Co.,Ltd
3
1
Nippo Mechatronics (Thailand) Co.,Ltd.
3
2
MIURA INDUSTRIES (THAILAND) CO.,LTD.
2
5
NITOMO CO., LTD.
2
1
SINPAYA PATANA Co., Ltd.
2
2
Union Nifco Co., Ltd.
2
5
LATEX SYSTEMS CO., LTD.
2
3
Berli Jucker Cellox Limited
2
9
BKK United Co.,Ltd.
2
2
โรงงานสุรากรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา
2
2
Jaimac Group Co., Ltd.
2
2
Leadway Heavy Machinery Co., Ltd
2
15
ROYAL ELECTRONIC FACTORY (THAILAND) COMPANY LIMITED
2
1
บริษัท ที พี ที เอเชียกรุ๊ป จำกัด
2
2
CTE TECH (THAILAND) COMPANY LIMITED
2
3
Procter & Gamble Manufacturing (Thailand) Ltd.
2
4
SCML (Thailand) Co.,Ltd.
2
2
Nutrix Public Company Limited
2
12
Daihen Electric Co., Ltd. (Chachoengsao)
2
1
Shrinkflex (Thailand) PCL.
2
1
Frigel Asia Pacific Co., Ltd
2
2
Joinsoon Electronics Manufacturing Co., Ltd.
2
7
Echo Autoparts (Thailand) Co., Ltd.
2
1
NEKtech PetFood Co., Ltd.
2
1
Powertech 2004 Co., Ltd.
2
1
WELLGROW GLASS INDUSTRY CO., LTD.
2
1
TE CONNECTIVITY MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD
2
3
Bangkok Magnet Wire Co., Ltd
2
4
Rai Don Industry Co., Ltd.
2
2
304 IP3 Co.,Ltd
1
1
บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1
3
FUTABA JTW (THAILAND) LTD.
1
1
Eseco (Thai) Co.,Ltd.
1
1
MEP Hexa (Thailand) Co., Ltd.
1
1
Siam Plastwood Co.,Ltd
1
2
Plasticon Asia Co., Ltd.
1
1
Bangkok Solar Power Co.,Ltd.
1
2
MPO Asia Co., Ltd.
1
2
Kannetsu (Thailand) Co.,Ltd.
1
1
Toyotomi Auto Parts (Thailand) Co., Ltd.
1
1
บริษัท ออโต้ บ๊อกซ์ จำกัด
1
5
Subsila Construction Co., Ltd.
1
1
L. Lighting Glass Co., Ltd.
1
1
Obara (Thailand) Co., Ltd.
1
2
Alusite Precision Co., Ltd.
1
1
Combipack Co., Ltd.
1
1
Nidec-Read (Thailand) Co., Ltd.
1
4
บริษัท อลูฟอร์ม(ไทยแลนด์) จำกัด
1
1
RB Co., Ltd
1
1
Siam Kubota Metal Technology Co., Ltd.
1
1
Double A Digital Synergy Co.,Ltd.
1
4
บริษัท เจพี แล็บ แอนด์ ดิสทรีบิวชั่น จำกัด
1
1
Q-Power Engineering Co.,Ltd.
1
1
บริษัท พัทยา เรสซิเดนซ์ 888 จำกัด
1
1
ASAHI TECH (THAILAND) CO.,LTD.
1
1
Ligman Lighting Co., Ltd.
1
1
บริษัท เฟิร์ส ออร์แกนิค ฟาร์ม จำกัด
1
1
Vaneda Foods Co., Ltd.
1
1
Aumbakery
1
1
Thairungkit (T R K) Co., Ltd.
1
1
Shinko Wel-Tec Service Co.,Ltd
1
2
MS Chemitech Co., Ltd.
1
2
Sahaviriya Plate Mill Public Company Limited (Chachoengsao)
1
4
IMCO FOOD PACK CO.,LTD.
1
1
Sumico-Vanachai Golf Co., Ltd
1
1
Ashimori (Thailand) Co.,Ltd.
1
2
T.T.S. Plastic Co.,Ltd
1
2
Mach 1 Equipment Services Co., Ltd.
1
3
Aluforms (Thailand) Co., Ltd.
1
3
Mason Industries Company Limited
1
4
Y S Pund Co., Ltd.
1
1
Global - Thaixon Precision Industry Co., Ltd.
1
1
LENSOWHEEL Co., Ltd.
1
21
Chantasia Co., Ltd
1
1
บริษัท วิศว์วิวรรธน์ จำกัด
1
1
NISSEI TRADING (THAILAND) CO., LTD.
1
1
AK. Parker (Thailand) Co., Ltd.
1
1
TTK ASIA TRANSPORT (THAILAND) CO.,LTD.
1
1
B Holding Co., Ltd.
1
3
บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จำกัด
1
1
Duck King Co.,Ltd.
1
2
Rin Thai Dessert
1
2
VK 53 CO.,LTD.
1
1
Bandai Namco (Thailand) Co.,Ltd.
1
2
Processing Technology (Thailand) Co., Ltd.
1
11
EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
1
2
Thai Compressor Manufacturing Co., Ltd.
1
2
A.P. TRANSPORT CENTER CO., LTD.
1
1
Dyna Metal Co., Ltd ( Chacheongsao )
1
2
Lenso Vinyl Co., Ltd.
1
1
Loyal Hailiang Copper (Thailand) Co., Ltd.
1
8
GPO-Merieux Biological Products Co., Ltd.
1
2
Buraphavat Communication Company Limited
1
2
Nadaka Precision (Thailand) Co., Ltd.
1
1
Absolute Assembly Co., Ltd.
1
1
บริษัท ศิริวัฒนา โซลูชั่นส์ จำกัด
1
1
Oryx Stainless PGI Co., Ltd.
1
3
ENDO FORGING (THAILAND) CO., LTD.
1
2
Wyncoast Industrial Park Public Co., Ltd.
1
2
Star Truck and Bus Co., Ltd
1
3
บริษัท แอล.ที.อาร์.คอนซัลแตนท์ จำกัด
1
2
TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY CO.,LTD.
1
2
ARTRUS Co., Ltd
1
2
บริษัท ที.ที.เค. ฟีดมิลล์ จำกัด
1
1
Molex (Thailand) Ltd.
1
2
Asia Kangnam Co., Ltd.
1
3
ชื่อบริษัท
Double A (1991) Public Co., Ltd.
จำนวน 16 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 24 ครั้ง
Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 7 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Union Galvanizer Co., Ltd.
จำนวน 7 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Siam NSK Steering Systems Co., Ltd.
จำนวน 7 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
Best Tech & Engineering Limited
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 29 ครั้ง
Hitachi Astemo Asia Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
Siam Crystal Rice Company Limited.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
DIMOND ELECTRIC ASIA PACIFIC CO., LTD.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Sirivatana Interprint Public Company Limited
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Dai - Ichi Packaging Co., Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
TOKIN ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Sharp Appliances (Thailand) Co.,Ltd
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 21 ครั้ง
Microchip Technology (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Kubota Engine (Thailand) Co.,Ltd
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Nippo Mechatronics (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
MIURA INDUSTRIES (THAILAND) CO.,LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
NITOMO CO., LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
SINPAYA PATANA Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Union Nifco Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
LATEX SYSTEMS CO., LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Berli Jucker Cellox Limited
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 9 ครั้ง
BKK United Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
โรงงานสุรากรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Jaimac Group Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Leadway Heavy Machinery Co., Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 15 ครั้ง
ROYAL ELECTRONIC FACTORY (THAILAND) COMPANY LIMITED
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ที พี ที เอเชียกรุ๊ป จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
CTE TECH (THAILAND) COMPANY LIMITED
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Procter & Gamble Manufacturing (Thailand) Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
SCML (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Nutrix Public Company Limited
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 12 ครั้ง
Daihen Electric Co., Ltd. (Chachoengsao)
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Shrinkflex (Thailand) PCL.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Frigel Asia Pacific Co., Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Joinsoon Electronics Manufacturing Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 7 ครั้ง
Echo Autoparts (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
NEKtech PetFood Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Powertech 2004 Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
WELLGROW GLASS INDUSTRY CO., LTD.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
TE CONNECTIVITY MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Bangkok Magnet Wire Co., Ltd
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Rai Don Industry Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
304 IP3 Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
FUTABA JTW (THAILAND) LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Eseco (Thai) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
MEP Hexa (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Siam Plastwood Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Plasticon Asia Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Bangkok Solar Power Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
MPO Asia Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Kannetsu (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Toyotomi Auto Parts (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ออโต้ บ๊อกซ์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Subsila Construction Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
L. Lighting Glass Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Obara (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Alusite Precision Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Combipack Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Nidec-Read (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
บริษัท อลูฟอร์ม(ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
RB Co., Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Siam Kubota Metal Technology Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Double A Digital Synergy Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
บริษัท เจพี แล็บ แอนด์ ดิสทรีบิวชั่น จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Q-Power Engineering Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท พัทยา เรสซิเดนซ์ 888 จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ASAHI TECH (THAILAND) CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Ligman Lighting Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท เฟิร์ส ออร์แกนิค ฟาร์ม จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Vaneda Foods Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Aumbakery
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Thairungkit (T R K) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Shinko Wel-Tec Service Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
MS Chemitech Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Sahaviriya Plate Mill Public Company Limited (Chachoengsao)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
IMCO FOOD PACK CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Sumico-Vanachai Golf Co., Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Ashimori (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
T.T.S. Plastic Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Mach 1 Equipment Services Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Aluforms (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Mason Industries Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Y S Pund Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Global - Thaixon Precision Industry Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
LENSOWHEEL Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 21 ครั้ง
Chantasia Co., Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท วิศว์วิวรรธน์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
NISSEI TRADING (THAILAND) CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
AK. Parker (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
TTK ASIA TRANSPORT (THAILAND) CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
B Holding Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Duck King Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Rin Thai Dessert
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
VK 53 CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Bandai Namco (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Processing Technology (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 11 ครั้ง
EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Thai Compressor Manufacturing Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
A.P. TRANSPORT CENTER CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Dyna Metal Co., Ltd ( Chacheongsao )
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Lenso Vinyl Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Loyal Hailiang Copper (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
GPO-Merieux Biological Products Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Buraphavat Communication Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Nadaka Precision (Thailand) Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Absolute Assembly Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ศิริวัฒนา โซลูชั่นส์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Oryx Stainless PGI Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
ENDO FORGING (THAILAND) CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Wyncoast Industrial Park Public Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Star Truck and Bus Co., Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท แอล.ที.อาร์.คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
ARTRUS Co., Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท ที.ที.เค. ฟีดมิลล์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Molex (Thailand) Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Asia Kangnam Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
รวม 119 บริษัท 209 คน จากกลุ่ม ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมแล้ว