กลับ
สงขลา
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
Top Glove Technology (Thailand) Co., Ltd
7
3
Sri Trang Agro-Industry Public Co., Ltd.
5
9
Adisorn Songkhla Co., Ltd.
4
5
Prince Of Songkla University
4
1
Ban Suzuki Co.,Ltd
3
8
วินัยการเบาะ
2
2
Takaso SC (Thailand) Ltd.
2
1
บริษัท โกลเด้น เคมีคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
2
1
โรงเรียนดาวนายร้อย
2
4
Man A Frozen Foods Co., Ltd.
2
1
บริษัท โอ.ซี.อาร์ จำกัด
2
1
บริษัท สุทัตตา อยู่เป็นสุข จำกัด
2
4
City Zone Express Co., Ltd.
1
6
TW CONSTRUCTION & DESIGN COMPANY LIMITED***** ลิสซ้ำไม่ใช้ลิสนี้
1
1
Neo Group
1
2
Siam Fibreboard Co.,Ltd. (Evergreen Group)
1
3
Prompt Solutions Co., Ltd.
1
1
CUBE CORPORATION COMPANY LIMITED
1
3
INNOLATEX (THAILAND) LIMITED
1
3
Diana Complex Shopping Center Co.,Ltd
1
2
Haadthip Public Company Limited (Songkhla)
1
2
ANAN MOTOR SALES CO.,LTD.
1
1
SKR Freight and Forwarding Co., Ltd.
1
1
OMS Oilfield Services (Thailand) Ltd.
1
2
SOUTHLAND RESOURCES (PHETCHABUN) COMPANY LIMITED
1
1
Pacific Fish Processing Co., Ltd.
1
5
THE LUXURY SUPER CAR CO., LTD.
1
2
บอย การบัญชี กรุ๊ป
1
1
PPL WOOD LIMITED PARTNERSHIP
1
1
Belken Systems Co., Ltd.
1
1
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4
1
1
K T C Netting Co., Ltd.
1
1
AKIRA 2015 LIMITED PARTNERSHIP
1
1
E C N SOLUTION CO., LTD.
1
3
SONGKHLA BIOPOWER CO.,LTD.
1
1
Aica Hatyai Co., Ltd. 
1
3
บริษัท ซินเซีย เฮ้าส์ 54 จำกัด
1
1
โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
1
1
Prowork Retail Co., Ltd.
1
2
บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด
1
1
บริษัท เอวาทรีท จำกัด
1
1
บริษัท หาดใหญ่ซาวด์สตาร์ จำกัด
1
1
TUNG LUNG INDUSTRY COMPANY LIMITED
1
1
Triple Wins Solutions Co., Ltd.
1
4
Mercator Medical (Thailand) Ltd
1
1
C.U. & SON CO., LTD.
1
1
ชื่อบริษัท
Top Glove Technology (Thailand) Co., Ltd
จำนวน 7 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Sri Trang Agro-Industry Public Co., Ltd.
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 9 ครั้ง
Adisorn Songkhla Co., Ltd.
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Prince Of Songkla University
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Ban Suzuki Co.,Ltd
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 8 ครั้ง
วินัยการเบาะ
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Takaso SC (Thailand) Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท โกลเด้น เคมีคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
โรงเรียนดาวนายร้อย
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Man A Frozen Foods Co., Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท โอ.ซี.อาร์ จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท สุทัตตา อยู่เป็นสุข จำกัด
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
City Zone Express Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
TW CONSTRUCTION & DESIGN COMPANY LIMITED***** ลิสซ้ำไม่ใช้ลิสนี้
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Neo Group
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Siam Fibreboard Co.,Ltd. (Evergreen Group)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Prompt Solutions Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
CUBE CORPORATION COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
INNOLATEX (THAILAND) LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Diana Complex Shopping Center Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Haadthip Public Company Limited (Songkhla)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
ANAN MOTOR SALES CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
SKR Freight and Forwarding Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
OMS Oilfield Services (Thailand) Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
SOUTHLAND RESOURCES (PHETCHABUN) COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Pacific Fish Processing Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
THE LUXURY SUPER CAR CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บอย การบัญชี กรุ๊ป
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
PPL WOOD LIMITED PARTNERSHIP
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Belken Systems Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
K T C Netting Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
AKIRA 2015 LIMITED PARTNERSHIP
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
E C N SOLUTION CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
SONGKHLA BIOPOWER CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Aica Hatyai Co., Ltd. 
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท ซินเซีย เฮ้าส์ 54 จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Prowork Retail Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท เอวาทรีท จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท หาดใหญ่ซาวด์สตาร์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
TUNG LUNG INDUSTRY COMPANY LIMITED
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Triple Wins Solutions Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Mercator Medical (Thailand) Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
C.U. & SON CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
รวม 46 บริษัท 71 คน จากกลุ่ม สงขลา เข้าร่วมแล้ว