กลับ
สุราษฎร์ธานี
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
Eastern Technical Engineering Public Company Limited
4
13
Vanachai Panel Industries Co.,Ltd.
2
14
บริษัท สหไทย ซูเปอร์ จำกัด
1
1
Sarikantang Resort and Spa
1
3
TC POWER CO.,LTD
1
19
Sinudom Agriculture Products limited partnership
1
2
บริษัท สมาร์ทอัพ เทคโนโลยี จำกัด
1
3
Orapin Group
1
1
INTERNATIONAL SCHOOL OF SAMUI
1
1
Six Senses Samui
1
2
PBISS International School
1
1
SMT ELECTRONICS CO.,LTD (Samsung Service Center)
1
3
บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด
1
2
SUPAT CONSTRUCTION (2015) CO., LTD.
1
1
บริษัท ฟิน สุราษฎร์ธานี จำกัด
1
1
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC CO., LTD.
1
1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภีม์ฟ้า
1
1
บริษัท เอส.พี.คอนเซสชั่นแนร์ จำกัด
1
1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดริ้นรีสอร์ท
1
4
Morya Pharmacy Co.,Ltd.
1
1
บริษัท เขาสกแลนด์ ดิสคอฟเวอร์รี่ จำกัด
1
1
BIOAXEL CO., LTD.
1
1
Eagle Dream Company Limited
1
1
ชื่อบริษัท
Eastern Technical Engineering Public Company Limited
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 13 ครั้ง
Vanachai Panel Industries Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 14 ครั้ง
บริษัท สหไทย ซูเปอร์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Sarikantang Resort and Spa
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
TC POWER CO.,LTD
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 19 ครั้ง
Sinudom Agriculture Products limited partnership
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
บริษัท สมาร์ทอัพ เทคโนโลยี จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Orapin Group
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
INTERNATIONAL SCHOOL OF SAMUI
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Six Senses Samui
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
PBISS International School
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
SMT ELECTRONICS CO.,LTD (Samsung Service Center)
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
SUPAT CONSTRUCTION (2015) CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ฟิน สุราษฎร์ธานี จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภีม์ฟ้า
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท เอส.พี.คอนเซสชั่นแนร์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดริ้นรีสอร์ท
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
Morya Pharmacy Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท เขาสกแลนด์ ดิสคอฟเวอร์รี่ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
BIOAXEL CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Eagle Dream Company Limited
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
รวม 23 บริษัท 27 คน จากกลุ่ม สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแล้ว