กลับ
ตรัง
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
บริษัท ทวินซัน จำกัด
3
3
Mega Wood Co.,Ltd
1
2
Sirirungrueang Pokphand co., Ltd.
1
1
ชื่อบริษัท
บริษัท ทวินซัน จำกัด
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Mega Wood Co.,Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Sirirungrueang Pokphand co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
รวม 3 บริษัท 5 คน จากกลุ่ม ตรัง เข้าร่วมแล้ว