กลับ
อุบลราชธานี
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
Home Hub
12
18
Ant Delivery Co., Ltd.
8
1
UBON Bio Ethanol Group
6
3
UBON SUNFLOWER CO.,LTD.
3
2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสมบูรณ์การบัญชี
2
5
Sirimahachai Ubon Ratchathani Co.,Ltd.
2
6
บ.ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด
1
1
บริษัท ยูไอซีซี จำกัด
1
6
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
1
3
บริษัท ดิ เออร์เบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1
3
Coreasia Co.,Ltd.
1
5
รวมสินไทยแทรกเตอร์
1
1
V Green Agriculture Co., Ltd.
1
1
TTC Motor Ubon Ratchathani Co., Ltd
1
1
S.KHEMRAT INDUSTRY CO., LTD.
1
4
บริษัท ดีเลิศธุรกิจ จำกัด
1
10
ชื่อบริษัท
Home Hub
จำนวน 12 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 18 ครั้ง
Ant Delivery Co., Ltd.
จำนวน 8 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
UBON Bio Ethanol Group
จำนวน 6 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
UBON SUNFLOWER CO.,LTD.
จำนวน 3 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสมบูรณ์การบัญชี
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Sirimahachai Ubon Ratchathani Co.,Ltd.
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
บ.ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ยูไอซีซี จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
บริษัท ดิ เออร์เบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
Coreasia Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
รวมสินไทยแทรกเตอร์
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
V Green Agriculture Co., Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
TTC Motor Ubon Ratchathani Co., Ltd
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
S.KHEMRAT INDUSTRY CO., LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
บริษัท ดีเลิศธุรกิจ จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 10 ครั้ง
รวม 16 บริษัท 43 คน จากกลุ่ม อุบลราชธานี เข้าร่วมแล้ว