กลับ
อุดรธานี
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
บริษัท โตโยต้าอุดรธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1
1
บริษัท ตระการตากรุ๊ป จำกัด
1
5
บริษัท อุดร โลจิสติกส์ ปาร์ค จำกัด
1
4
ALPHA PRECISION UDON CO.,LTD.
1
2
ชื่อบริษัท
บริษัท โตโยต้าอุดรธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท ตระการตากรุ๊ป จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
บริษัท อุดร โลจิสติกส์ ปาร์ค จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 4 ครั้ง
ALPHA PRECISION UDON CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
รวม 4 บริษัท 4 คน จากกลุ่ม อุดรธานี เข้าร่วมแล้ว