กลับ
นครนายก
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
InnoFresh Co.,Ltd.
7
2
Book Tower
5
1
SANGTHONG SAHAFARM CO.,LTD
4
1
Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
2
5
Hapsburg Co.,Ltd.
1
6
ชื่อบริษัท
InnoFresh Co.,Ltd.
จำนวน 7 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 2 ครั้ง
Book Tower
จำนวน 5 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
SANGTHONG SAHAFARM CO.,LTD
จำนวน 4 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
Hapsburg Co.,Ltd.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 6 ครั้ง
รวม 5 บริษัท 19 คน จากกลุ่ม นครนายก เข้าร่วมแล้ว