กลับ
สกลนคร
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า
1
1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พิรุณพร เอ็นจิเนียริ่ง
1
1
ชื่อบริษัท
หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พิรุณพร เอ็นจิเนียริ่ง
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
รวม 2 บริษัท 2 คน จากกลุ่ม สกลนคร เข้าร่วมแล้ว